จำหน่ายหนังสือ "คำถาม-คำตอบเรียนรู้แนวคิดทางการทูตของสีจิ้งผิง"

2023-10-21 14:36:47 | CMG
Share with:

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดทางการทูตของนายสี จิ้งผิง สู่เชิงลึกอย่างต่อเนื่อง กระทรวงประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทําหนังสือ "คําถาม-คําตอบเรียนรู้แนวคิดทางการทูตของสีจิ้งผิง" ซึ่งร่วมกันจัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์การเรียนรู้และสํานักพิมพ์เหรินหมิน วางจำหน่ายทั่วประเทศจีนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หนังสือเล่มนี้ติดตามการพัฒนาการปฏิบัติทางการทูตของจีน ซึ่งมีความเป็นประเทศใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นไปที่ประเด็นร้อนทางทฤษฎีและความยากลําบาก ตอบสนองต่อข้อสงสัยกังวลที่เป็นจริง ใช้คำถามและคำตอบที่ครอบคลุมแสดงให้เห็นถึงความลึกและความหมายที่สําคัญ มีความเป็นเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ นำเสนอสาระสําคัญหลัก ความหมายแฝงที่อุดมสมบูรณ์และความต้องการในทางปฏิบัติของแนวคิดทางการทูตของนายสี จิ้งผิง  ช่วยให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ข้าราชการและประชาชนเรียนรู้เข้าใจทฤษฎีนวัตกรรมของพรรคฯได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางปัญญา ชี้นําการปฏิบัติ และผลักดันการทํางานอย่างมีสติมากขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ยังแบ่งออกเป็น 10 ส่วน 48 คําถาม มีเนื้อหาที่หลากหลายและรูปแบบใหม่ มีรูปภาพและตัวอักษรประกอบ เนื้อหาที่เข้าใจง่าย และเป็นหนังสือเสริมที่สําคัญสําหรับสมาชิกพรรคฯ ข้าราชการและประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อศึกษาแนวคิดทางการทูตของนายสี จิ้นผิงได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น


Yim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)