ปธน.สี จิ้นผิง ระบุ: เดินตามเส้นทางการพัฒนาสตรีของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างแน่วแน่

2023-10-31 10:01:17 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา สี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางจีน ได้จัดการสนทนาร่วมกับสมาชิกของทีมผู้นำชุดใหม่ของสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน ที่ทำเนียบจงหนานไห่ พร้อมกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า การส่งเสริมการเร่งสร้างประเทศจีนที่เข้มแข็งและการฟื้นฟูประชาชาติจีนนั้น จำเป็นต้องอาศัยการต่อสู้ร่วมกันของทุกคน และบทบาทของสตรีไม่สามารถทดแทนได้ เราต้องปฏิบัติตามเส้นทางการพัฒนาสตรีสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างแน่วแน่ ส่งเสริมให้สตรี มีความภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง พึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเอง ก้าวไปข้างหน้าในการเดินทางครั้งใหม่สร้างผลงานใหม่ในยุคใหม่  และมีส่วนร่วมที่จะเสนอภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งของสตรีในการสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีน

ปธน.สี จิ้นผิง เน้นว่า เราต้องรักษาความตื่นตัวและความแน่วแน่ทางการเมืองอยู่เสมอ เข้าใจบทบาทของภารกิจสตรีจีน และท่าทีทางการเมืองของสหพันธ์สตรีจีน เพิ่มการชี้นำทางอุดมการณ์และการเมืองของสตรี รักษาและปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่   ชี้นำสตรีจีนให้รับฟังแนวทางของพรรคฯและเดินตามพรรคฯ อย่างแน่วแน่

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวอีกว่า มีเพียงครอบครัวสงบสุข  การศึกษาในครอบครัวดี และประเพณีครอบครัวที่ถูกต้องเท่านั้น  เด็กๆ จึงจะเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรง และสังคมจึงจะมีสุขภาพที่ดีได้ การทำงานเกี่ยวกับสตรีให้ดี ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสตรีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความผาสุกของครอบครัว ความปรองดองทางสังคม การพัฒนาของประเทศ และความก้าวหน้าของประชาชาติด้วย จำเป็นต้องชี้แนะสตรีให้มีบทบาทเฉพาะตัว ในการสืบสานคุณธรรมที่ดีงามตามประเพณีของประชาชาติจีนสร้างประเพณีที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสร้างบรรยากาศอันดีที่มีอารยธรรมในครอบครัว  


Ying/Lei/Zi

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-07-2567)