มองการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลข - ชอปปิ้ง “11.11” คึกคักแสดงถึงชีวิตชีวาของตลาดการบริโภค

2023-11-12 17:21:50 | CMG
Share with:

ปี 2023 เป็นปีที่ 15 ของเทศกาลชอปปิ้ง “ดับเบิล 11” ความต้องการของการบริโภคนั้นมีความแยกย่อยประเภทอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การบริโภคปรากฏแนวโน้มที่กระจายตัว มีลักษณะส่วนบุคคล เป็นแบบอัจฉริยะ เน้นความรู้สึก และความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมีการเพิ่มมากขึ้นแบบระเบิด หากมองจากแง่มุมการผลิต ความหลากหลายของความต้องการทางการบริโภคผลักดันให้การผลิตอย่างมีเอกลักษณ์และการผลิตเพื่อเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายนั้น กลายมาเป็นแนวโน้มที่นับวันเพิ่มสูงยิ่งขึ้น

ตัวเลขสถิติจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ในบ้านอัจฉริยะที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้สูงขึ้นนั้น เพิ่มยอดจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกุญแจประตูอัจฉริยะ โต๊ะทำงานที่ปรับขึ้นลงได้แบบอัจฉริยะ เป็นต้น มียอดมูลค่าการจำหน่ายมากกว่า “11.11” ของปี 2022 กว่า 100%

การบริโภคเพื่อสุขภาพนั้น ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ตัวเลขจากสถาบันวิจัยศูนย์อีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศจีนแสดงว่า ในช่วง “11.11” ปีนี้ ข้อมูลการจำหน่ายสินค้ารวมทุกประเภททั้งหมด แบรนด์เนม 20 อันดับแรกของการจำหน่ายปลีกผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น แบรนด์เนมของจีนมี 11 ราย


Yan/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)