คำพูดเหล่านี้เสียงดังฟังชัด - ถอดรหัสการเดินทางไปซานฟรานซิสโกของสี จิ้นผิง (3)

2023-11-23 08:12:01 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ การเดินทางไปซานฟรานซิสโกเป็นเวลาสี่วันของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาพิเศษ ที่มีนัยสำคัญอันหลากหลาย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่สนใจของทั่วโลก ตั้งแต่การพบหารือระหว่างประมุขจีนกับสหรัฐอเมริกาไปจนถึงการประชุมผู้นำเอเปก กิจกรรมทวิภาคีและพหุภาคีมีขึ้นถี่ยิบ ตั้งแต่การชี้นำทางยุทธศาสตร์ผ่าน “การทูตประมุข”ไปจนถึงการกล่าวสุนทรพจน์ถึงประชาชนชาวอเมริกัน ปฏิบัติการทางการทูตสำคัญฯเดินหน้าอย่างบูรณาการ จาก “จีนและสหรัฐอเมริกาควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน” สู่ “จีน ต่อไปก็ยังคงเป็นจีน” เสียงของจีนนั้นทั้งจริงใจและหนักแน่น จะเข้าใจทริปซานฟรานซิสโกของผู้นำจีนครั้งนี้ได้อย่างไร? สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางของจีนขอถอดรหัสให้เข้าใจจากสี่มิติดังต่อไป

มิติที่ 3 : คำพูดเหล่านี้เสียงดังฟังชัด

วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า “จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกาที่มั่นคง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และยั่งยืน ขณะเดียวกัน จีนก็มีผลประโยชน์ที่ต้องคุ้มครอง มีหลักการที่ต้องพิทักษ์ และมีปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องรักษา”

ในระหว่างการเยือนซานฟรานซิสโกครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้แสดงจุดยืนและทัศนคติของจีนอย่างชัดเจนหลายครั้ง

ในการพบหารือระหว่างประมุขจีนและสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความขัดแย้งและประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากมาย นายสี จิ้นผิง ได้อรรถาธิบายอย่างละเอียดถึงจุดยืนที่เป็นหลักการในประเด็นไต้หวัน และยังแสดงให้เห็นจุดยืนของจีนในด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขากล่าวว่าจีนไม่มีแผนที่จะแซงหน้าหรือแทนที่สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรมีแผนใดๆ ที่จะกดดันและยับยั้งจีน

ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อชาวอเมริกัน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนไม่เคยท้าพนันว่าสหรัฐอเมริกาจะพ่ายแพ้ ไม่เคยแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกา และก็ไม่มีความคิดที่จะท้าทายหรือแทนที่สหรัฐอเมริกา มีความยินดีที่ได้เห็นสหรัฐอเมริกาที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ เปิดกว้าง  พัฒนาก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ในทำนองเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรท้าพนันว่าจีนจะพ่ายแพ้  อย่าได้แทรกแซงกิจการภายในของจีน แต่ควรต้อนรับจีนที่สงบสุข มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง

ระหว่างพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าประเด็นเชิงหลักการสำคัญ ๆ เช่น ประวัติศาสตร์และไต้หวัน เกี่ยวพันถึงรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ทวิภาคี ญี่ปุ่นต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเพื่อประกันไม่ให้รากฐานของความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นได้รับความเสียหายหรือสั่นคลอน

นอกเหนือจากการรักษาผลประโยชน์หลักของจีนอย่างแน่วแน่แล้ว ณ ซานฟรานซิสโกในครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงยังได้ส่งเสียงแห่งความเป็นธรรมต่อโลกหลายครั้ง

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจเอเปก นายสี จิ้นผิงกล่าวว่าการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิกขึ้นอยู่กับการเปิดกว้าง การปรองดอง การดึงจุดแข็งของผู้อื่นมาชดเชยจุดด้อยของตนเอง และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ผู้อื่นมี หาใช่การเผชิญหน้า เป็นปรปักษ์กัน แสวงหาแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นและพร้อมส่งต่อความยากลําบากหรือภัยพิบัติไปยังผู้อื่น และการปิดล้อมด้านไฮเทคต่อ เอเชียแปซิฟิกไม่สามารถและก็ไม่ควรตกเป็นสนามรบของเกมภูมิรัฐศาสตร์ ยิ่งไม่ควรก่อ"สงครามเย็น"ครั้งใหม่และการเผชิญหน้ากันของกลุ่มประเทศ

ขณะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเอเปก นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า เราต้องปกป้องการค้าและการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง และคัดค้านการนำเรื่องเศรษฐกิจและการค้ามาเป็นประเด็นทางการเมือง อาวุธ และความมั่นคง

ระหว่างพบหารือกับประธานาธิบดีอันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ ของเม็กซิโก นายสี จิ้นผิงกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายควรแน่วแน่ในการปกป้องลัทธิพหุภาคีและความเป็นประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปกป้องความเป็นธรรมและความเที่ยงธรรมระหว่างประเทศตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประเทศกำลังพัฒนา

สุนทรพจน์ของนายสี จิ้นผิง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นายกรัฐมนตรีซิติเวนี ราบูกา ของฟิจิกล่าวระหว่างการพบหารือว่า จีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่ยึดมั่นในหลักการที่ว่าทุกประเทศไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีสถานะที่เท่าเทียมกัน ฟิจิชื่นชมและเคารพความเป็นผู้นำระดับโลกของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-07-2567)

  • เกาะกระแสจีน (13-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)