สี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจทะเลประจำน่านน้ำทะเลจีนตะวันออก

2023-12-03 11:52:38 | CMG
Share with:


วันที่ 29 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีน เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจทะเลประจำน่านน้ำทะเลจีนตะวันออก ที่อยู่ภายใต้สังกัดกองกำลังตำรวจติดอาวุธแห่งประชาชนจีน เขาเน้นว่า ต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณของการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 อย่างลุ่มลึก คุมหางการสร้างสรรค์กำลังของตำรวจทะเล เคารพกฎเกณฑ์การทำงาน ปรับเพิ่มความสามารถด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการบังคับใช้กฎหมายบนทะเล

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีผล พิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ของประเทศอย่างเด็ดขาด ต้องจัดตั้งกลไกประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายบนทะเลและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แบบ ปราบปรามพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายและก่ออาญากรรมอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย ประกันเศรษฐกิจการทะเลของจีนให้พัฒนาด้วยดี ต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายบนทะเลกับต่างประเทศที่มุ่งให้ได้ผลที่แท้จริง เข้าร่วมการบริหารจัดการทะเลระหว่างประเทศและภายในประเทศอย่างแข็งขัน

นายสี จิ้นผิงชี้ว่า ควรถือสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ยกระดับการจัดวางงานและประสานการลงมือปฏิบัติในภาพรวม กำหนดโรดแมปและแผนงานให้ดี ยกระดับการสร้างสรรค์กองบัญชาการอย่างมั่นคง ทุ่มเทให้เกิดการปฏิบัติตามภารกิจการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ผลักดันการเลื่อนขั้นของระบบกำลังบังคับใช้กฎหมาย สร้างเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์กองบัญชาการ


LFyimyz

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-04-2567)