จีนดำเนินนโยบายปลอดวีซ่า 6 ประเทศ วันแรกคนเข้าประเทศเพิ่ม 12.54%

2023-12-03 10:34:59 | cmg
Share with:

วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่จีนดำเนินนโยบายปลอดวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย โดยมีประชาชนจาก 6 ประเทศดังกล่าวจำนวน 2,029 คน เข้าประเทศจีนแบบปลอดวีซ่า ซึ่งผู้ถือสัญชาติมาเลเซียเข้าประเทศจีนแบบปลอดวีซ่ามีจำนวน 1,113 คน มากสุดใน 6 ประเทศ สถิติระบุว่า วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา จำนวนคนจาก 6 ประเทศดังกล่าวที่เดินทางมาประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 12.54% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนระบุว่า เพื่อประกันให้การดำเนินนโยบายปลอดวีซ่ามีความราบรื่น ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันและการแลกเลี่ยนกันของบุคลากรระหว่างจีน-ต่างประเทศ หน่วยงานตรวจสอบชายแดนของจีน ได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางกำลังตำรวจ ส่งเสริมการชี้แนะในสถานที่ และเปิดช่องทางการตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อประกันให้พิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพสูงและเป็นไปด้วยความราบรื่น ขณะเดียวกัน สำนำงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนยังแนะนำให้หน่วยงานรักษาความมั่นคงสาธารณะและเข้าออกเมือง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิปลอดวีซ่าในการเข้าเมืองและพักอาศัย 


(Yim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)