การรีไซเคิลฟางข้าวที่เมืองถังซาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้

2023-12-13 11:45:26 | CMG
Share with:

วันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งของเขตเฉาเฟยเตี้ยนเมืองถังซานภาคเหนือของจีน เหล่าพนักงานของโรงงานรีไซเคิลกำลังขนส่งฟางข้าวที่จัดการเรียบร้อยแล้ว 

ปีหลังๆ นี้ ทางการเขตเฉาเฟยเตี้ยนเมืองถังซานพยายามส่งเสริมรูปแบบการผลิตทางเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนได้ โดยได้สร้างระบการประยุกค์ใช้ฟางข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงตามหลักวิทยาศาสตร์ เก็บฟางข้าวไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล อาหารสัตว์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ของฟางข้าวให้มากขึ้น ทั้งนี้ ได้ผลประโยชน์ทางนิเวศและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย ปัจจุบัน อัตราการใช้ประโยชน์โดยรวมของการรีไซเคิลฟางข้าวในเขตนี้สูงถึง 98%

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)