นายสี จิ้นผิงดูงานที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีเน้น “สร้างกว่างซีแห่งความทันสมัยแบบจีน”

2023-12-16 13:09:02 | CMG
Share with:

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนดูงานที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีและเน้นว่า กว่างซีต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรอบด้าน ยึดภารกิจอันดับแรกที่มีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่ก่อสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ แสดงบทบาทของตน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกประชาคมประชาชาติจีน ปลดปล่อยความคิด สร้างสรรค์แสวงหาการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถในฐานะเมืองภูมิประเทศทะเล พัฒนาอย่างเปิดกว้าง สร้างผลงานมากยิ่งขึ้นในการผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงส่วนภูมิภาคกลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดน ประสบผลคืบหน้าใหม่แห่งการสร้างกว่างซีที่งดงามแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคสมัยใหม่ พยายามเขียนหน้ากว่างซีแห่งความทันสมัยแบบจีน

วันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงเสร็จสิ้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางกลับประเทศ จากนั้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงเดินทางถึงเมืองหนานหนิงและเมืองหลายปิน เพื่อสำรวจวิจัยโครงการเปิดสู่ภายนอก ชุมชน หมู่บ้านและวิสาหกิจ

เช้าวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงสำรวจบริษัทท่าเรือข่าวสารจีน-อาเซียน จำกัด นายสี จิ้นผิงระบุว่า การสร้างท่าเรือข่าวสารจีน-อาเซียนเป็นมาตรการสำคัญที่ผลักดันการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กระชับการเชื่อมต่อกันระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกว่างซีต้องแข็งขันเพื่อแสดงบทบาทที่เป็นจุดค้ำจุน ส่งเสริมการประยุกต์ใช้สารสนเทศ อัดฉีดพลังใหม่แห่งการผลักดันการเปิดสู่ภายนอกด้วยระดับสูง ส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนผานหลง เขตเหลียงชิ่ง เมืองหนานหนิงเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นายสี จิ้นผิงระบุว่า ชุมชนเป็นหน่วยพื้นฐานแห่งการบริหารขั้นพื้นฐาน เป็นรากฐานแห่งระบบการบริหารประเทศ การสร้างชุมชนที่มีชาวบ้านหลายกลุ่มชาติพันธุ์รวมตัวกัน เป็นช่องทางสำคัญที่ส่งเสริมการติดต่อ แลกเปลี่ยนและผสมผสานระหว่างชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ

บ่ายวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิงเดินทางไปสำรวจที่เมืองหลายปิน ในฐานอ้อยที่มีผลผลิตและมีปริมาณน้ำตาลสูงในนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรทันสมัยแห่งชาติที่หมู่บ้านหวงอาน นายสี จิ้นผิงดูป่าอ้อยนับหมื่นโหม่ว (2.4 โหม่วเท่ากับ 1 ไร่) และการเก็บเกี่ยวพืชผลด้วยเครื่องจักร รับฟังการรายงานดำเนินงานของฐาน จากนั้นได้เดินเข้าสำรวจในป่าอ้อย รับฟังรายงานเทคนิคการเพาะพันธุ์อ้อย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พนักงานขับรถแทรกเตอร์ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการเกษตรอย่างเป็นอันเอง

นายสี จิ้นผิงระบุว่า กว่างซีเป็นพื้นที่ผลิตอ้อยเป็นหลักของจีน ต้องเสริมสร้างอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบและมีอัตลักษณ์ให้แข็งแกร่งมากขึ้น ต้องแสวงหาการสร้างกลไกที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ให้มั่นคงมากขึ้น ให้เกษตรกรจำนวนมากแบ่งปันผลสำเร็จแห่งการปฏิรูปและการพัฒนาในชนบท ท่านอวยพรว่า ชีวิตของชาวเกษตรกรจะหวานดั่งอ้อย

เช้าวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมานายสี จิ้นผิงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี และทางการเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ชื่นชมกับผลสำเร็จจากการทำงานทุกประการของกว่างซี

นายสี จิ้นผิงระบุว่า การผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ต้องเสริมสร้างอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง เร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมแบบทันสมัย เน้นว่า กว่างซีต้องขยายการเปิดสู่ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ต้องเพิ่มการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก สร้างระบบเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างให้มีชีวิตชีวามากขึ้น


(Ying/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)