เรื่องเล็กในชุมชน คือ เรื่องใหญ่ชีวิตความเป็นอยู่ปชช.ในหัวใจสีจิ้นผิง

2023-12-17 11:07:12 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยชุมชนผานหลง เมืองหนานหนิง เป็นสถานีแรก

ชุมชนผานหลง เป็นที่อยู่อาศัยของ 15 ชนเผ่า ทั้งชนเผ่าฮั่น จ้วง เย้า มู่เหล่า เป็นต้น ในห้องกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬา สีจิ้นผิงได้เห็นชาวบ้านฝึกเขียนพู่กัน ร้องเพลงพื้นบ้านประสานเสียงตามความสมัครใจ และคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนอย่างเป็นกันเอง ท่านหวังว่า ชาวบ้านชนเผ่าต่าง ๆ ในชุมชนมีการไปมาหาสู่กันให้มากขึ้น ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คบค้าเป็นเพื่อนบ้านที่ปรองดอง

สี จิ้นผิงชื่นชมให้กำลังใจที่ชุมชนใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและสถานที่ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ยกระดับสติปัญญาไปพร้อมกับพัฒนาจิตใจ ใช้แพลตฟอร์มชุมชนเปิดบริการผู้สูงวัยและเด็ก ทำกิจการสาธารณะให้ดีต่อไป ตอบสนองความสนใจของชาวบ้านอย่างแข็งขัน แสดงข้อได้เปรียบที่โดดเด่นของการบริหารขั้นพื้นฐานที่มีอัตลักษณ์จีน

ทั้งนี้ เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีมี 12 ชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกัน ได้แก่ ชนเผ่าจ้วง ฮั่น เย้า แม้ว ต้ง มู่เหล่า เหมาหนาน เป็นต้น สี จิ้นผิงชี้นำให้กว่างซีให้ความสำคัญกับชุมชนขั้นพื้นฐานต่อไป ทำการสร้างชุมชนที่ดีงามอย่างจริงจัง เปิดบริการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกิจกรรมชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ สร้างบรรยากาศที่ประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ เป็นครอบครัวเดียวกัน ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชนเผ่าให้ดียิ่งขึ้น และย้ำว่า การสร้างประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัยแบบจีน ต้องไม่ทอดทิ้งชนเผ่าใด

สี จิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างสูงการบริหารจัดการชุมชนในเมือง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต่างๆมาหลายครั้ง เรื่องเล็กในชุมชนล้วนเป็นเรื่องใหญ่ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหัวใจของท่าน


(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-07-2567)