แนวคิดด้านเกษตรและแนวคิดด้านธัญาหารของนายสี จิ้นผิง

2023-12-21 16:13:52 | CMG
Share with:

      จีนเป็นมหาประเทศด้านการเกษตร ประชากรเกษตรกรมากถึง 700 ล้านคน เป็น 50.1% ของประชากรทั้งหมด ปัญหาของการเกษตร ชนบทและเกษตรกร เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพประชาชน การพัฒนา  เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาด้านเกษตรนั้น จึงเป็นเรื่องใหญ่ของพรรคบริหารและรัฐบาล ทุกปลายปี จีนจะจัดการประชุมด้านการเกษตรโดยเฉพาะหลังจัดการประชุมทางด้านเศรษฐกิจแล้ว เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ ตลอดจนจัดวางงานของการเกษตร ชนบทและเกษตรกรในปีต่อไป

    ที่ประชุมปีนี้ นายสี จิ้นผิงเน้นว่า ต้องปลูกสร้างแนวคิดด้านการเกษตรและแนวคิดธัญญาหาร ต้องให้การเกษตร ป่าไม้ ปศุกสัตว์และประมงควบคู่ไปพร้อมกัน สร้างระบบอุปทานอาหารที่มีความหลากหลาย

     แนวคิดการเกษตร หมายถึงการเกษตรที่มีความทันสมัย เป็นการเกษตรแบบสังคมที่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัยอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ใช้วัตถุการผลิตที่มาจากอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน และบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งแตกต่างกับการเกษตรดั้งเดิม ถ้ามองจากประวัติศาสตร์การพัฒนาเกษตรที่พิจารณาตามกำลังและระดับการผลิต กล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนล่าสุดของการเกษตร

      แนวคิดธัญญาหารเน้นถึงอาหารและโปรตีนจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไร่นา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ และทะเล พัฒนาและบุกเบิกทรัพยากรอาหารด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างทั่วด้าน นับเป็นเนื้อหาสำคัญของการปฏิรูปการเกษตรของจีน

     พื้นฐานของแนวคิดธัญญาหารคืออาหาร จีนเป็นประเทศมีประชากรมากมาย พรรคบริหารจำเป็นต้องถือการผลิตธัญญาหารและสินค้าการเกษตรเป็นหน้าที่หลัก โดยเฉพาะยกกำลังการผลิตถั่วและน้ำมัน เพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์และนม ยกระดับคุณภาพการประมงให้สูงขึ้น  ทั้งหมดนี้ เป็นแนวคิดธัญญาหารที่เป็นรูปธรรม


Ying/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-07-2567)