“รัฐบาลจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างแน่นอน”- เส้นทางสี จิ้นผิง (65)

2023-12-22 11:38:51 | CMG
Share with:

ในการประชุมสัมมนาของชาวบ้านชุมชนบ้านกระท่อมที่จัดขึ้นในเวลาต่อมา นายหยาง เซิงเชียง คุณลุงวัย 80 ปี กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า “เสื้อผ้า อาหาร การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย ถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ พรรคและรัฐบาลได้จัดการสามเรื่องให้กับพวกเราแล้ว บัดนี้กำลังจะจัดการเรื่องที่สี่ให้กับเรา ความฝันหลายปีของผมกำลังจะเป็นจริงขึ้น!”

ต่อสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวังของพี่น้องชาวบ้าน นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “นับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศเป็นต้นมา เมืองฝูโจวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ภายใต้สถานการณ์ที่ดีเช่นนี้ เราต้องไม่ลืมประชาชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเป็นอันขาด การปรับปรุงหรือดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อมก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ก็คือการปฏิบัติตาม“แนวคิด 3 ตัวแทน” ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เราต้องยึดถือความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก รับฟังความคิดเห็นให้มาก ระดมความคิดอย่างกว้างขวาง และเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์”

“ขอฝากข้อความถึงชาวบ้านว่า รัฐบาลจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างแน่นอน จะจัดการเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้ดี” นายสี จิ้นผิงกล่าวกับตัวแทนชาวชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ในที่ประชุมเพื่อรายงานผลการทำงานที่จัดขึ้นโดยกองบัญชาการดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อมนั้น นายสี จิ้นผิง กล่าวว่าการอยู่เย็นเป็นสุขเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชน และต้องอยู่เย็นเป็นสุขได้ก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้ ในปัจจุบันซึ่งผ่านการปฏิรูปและเปิดประเทศมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ยังคงมีบ้านกระท่อมที่อยู่ติดๆกันเป็นบริเวณกว้างอยู่ รัฐบาลของเราไม่เพียงแต่ต้อง "ปักดอกไม้เพิ่มบนผ้าแพร" เท่านั้น หากยังยิ่งต้อง“มอบถ่านไม้กลางหิมะ”อีกด้วย เขากล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำกี่คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกระท่อมบ้าง? หากคุณอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกระท่อม คุณคงต้องการย้ายออกทันทีอย่างแน่นอน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราต้องคำนึงถึงประชาชนโดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพวกเขา ต้องใส่ใจเรื่องของประชาชนและใช้จ่ายเงินเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประชาชน

คำบรรยายภาพ : ภาพถ่ายเก่าชุมชนบ้านกระท่อมชางเสีย (ภาพจากแฟ้มภาพสำนักข่าวแห่งประเทศจีน)

วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.2000  เอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ “นโยบายให้สิทธิพิเศษในการตั้งถิ่นฐานใหม่จากการเวนคืนที่ดินชุมชนบ้านกระท่อมเมืองฝูโจว” “วิธีบริหารจัดการการเวรคืนที่อยู่อาศัยสำหรับเขตเมือง” และ “มาตรฐานการชดเชยกรณีเวนคืนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและมาตรฐานการกำหนดราคาที่อยู่อาศัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่”

วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 งานรื้อถอนและดัดแปลงพื้นที่ชุมชนบ้านกระท่อมชางเสียได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน การย้ายถิ่นฐานของ 3,441 ครัวเรือนรวมประมาณ10,000 คนในชุมชนชางเสียได้เสร็จเรียบร้อย

เดือนตุลาคมปีเดียวกัน ได้เริ่มต้นการดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อมในพื้นที่ซ่างตู้และสถานที่อื่นๆ ในเขตชางซาน ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือน 3,531 ครัวเรือนที่ถูกเวรคืนในระยะแรกของการดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อมในซ่างตู้ได้ย้ายออกไปทั้งหมดโดยไม่มีครัวเรือนใดยื่นคำร้อง ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ในแง่ความรวดเร็วของการเวนคืนเพื่อดัดแปลงย่านเมืองเก่าของฝูโจว

ต่อมา ชุมชนบ้านกระท่อมอีกหลายแห่ง เช่น ชุมชนชางผู ปังโจว อี้โจว เซี่ยเถิง และหยางเชี่ย เป็นต้น ได้รับการดัดแปลงทีละแห่งด้วยความสำเร็จ และบอกลาประวัติศาสตร์

วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.2001 เกือบหนึ่งปีต่อมา นายสี จิ้นผิงได้เดินทางไปยังชางเสียและซ่างตู้โดยเฉพาะเพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อม

เมื่อหวนคืนสู่สถานที่ที่เคยคุ้นเคย ชุมชนบ้านกระท่อมเก่าๆ ที่ทรุดโทรมในสมัยนั้นได้เปลี่ยนโฉม.....

อาคารอยู่อาศัยสำหรับรองรับผู้ถูกเวนคืนในการตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งหมดได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีอาคารพักอาศัยใหม่เอี่ยม 41หลังเรียงเป็นสามแถวอย่างเป็นระเบียบ หลังคาสีฟ้าอ่อน ผนังด้านนอกสีเหลืองอ่อน รวมถึงสีสันที่สว่างใสและสบายตา ทำให้ชางเสียใหม่ดูโดดเด่นเป็นสง่า

“ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบ้านกระท่อมทั้งหมดได้รับการจัดสรรบ้านแล้วหรือยัง? ประชาชนเข้าใจนโยบายการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่หรือไม่? ประชาชนมีความเห็นต่างในระหว่างกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือไม่?” นายสี จิ้นผิง สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยความห่วงใย

เขากำชับเจ้าหน้าที่เมืองฝูโจวว่าต้องอธิบายนโยบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนถ่องแท้

ประชาชนที่ย้ายกลับพากันล้อมวงเข้ามาหาพร้อมกล่าวว่า ท่านผู้ว่าการสี ท่านทำงานดัดแปลงเมืองเก่าได้ดีมากจริงๆ บรรพบุรุษของเราโหยหาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีมาหลายชั่วอายุคน วันนี้ในที่สุดมันก็เป็นจริงแล้ว!

คำบรรยายภาพ : เมืองใหม่ชางเสียหลังการดัดแปลงชุมชนบ้านกระท่อม  (ภาพจากแฟ้มภาพสำนักข่าวแห่งประเทศจีน)

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า คำว่า “เราเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน”นั้นไม่ใช่สโลแกนลอยๆเป็นอันขาด จำต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนรู้สึกถึงผลประโยชน์และความอบอุ่นที่ได้รับอย่างแท้จริง เราควรทำงานโดยเริ่มจากสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด และให้ความช่วยเหลือโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับประชาชน

วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.2000 นายถัง ชิ่งวั่ง ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ที่เลขที่ 27 ถนนเจิ้งอี้ และบรรดาเพื่อนบ้านเก่าของเขาต่างได้รับกุญแจบ้านหลังใหม่ บ้านใหม่มีขนาด 60 ตารางเมตร สว่างและสะอาด น่าอยู่สะดวกสบาย ราคารวม 100,000 หยวน เขารวบรวมเงินได้ 70,000 หยวน กู้ยืมเงิน 30,000 หยวน ผ่อนเดือนละ 500 หยวน

“นี่คือบ้านที่ดีที่สุดในเมืองฝูโจวในเวลานั้น หลังอาศัยอยู่ในบ้านกระท่อมมาตลอดชีวิต ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่ในบ้านที่ดีเช่นนี้ได้ ทั้งยังมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองด้วย” ขณะเล่าย้อนกลับไปในอดีต คุณลุงถังก็มีน้ำตารื้นขอบตา

 ในช่วงเวลากว่าสิบปีนับตั้งแต่ “เมืองใหม่”ชางเสียสร้างเสร็จ เมืองฝูโจวยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและจัดระเบียบอย่างครอบคลุมทั้งด้านถนนหนทาง คูน้ำ สนามหญ้า ฯลฯ ภายในชุมชน เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนที่ย้ายกลับมามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ ไม่ไกลจากสะพานซานเซี่ยนโจวซึ่งข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียง บริเวณพื้นที่ชางเสียเปี่ยมไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม เรียงรายไปด้วยอาคารสูงและร้านค้าที่หนาแน่น นอกจากนี้ การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ถนนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ก็กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง

จาก “ที่อยู่อาศัยที่น่ากังวล” สู่ “ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย”  กระทั่งสู่ “ที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่สะดวกสบาย” “เมืองฝูโจวที่เต็มไปด้วยบ้านกระท่อม” ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

วันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2010 นายสี จิ้นผิง ซึ่งขณะนั้นเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการประจำสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนอันคุ้นเคยนี้อีกครั้ง

นายสี จิ้นผิง ไม่เคยลืมประชาชนในชุมชนบ้านกระท่อม เขาบอกว่าตอนนี้มีชุมชนบ้านกระท่อมน้อยลงแต่งานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงต้องเร่งดำเนินการต่อไป เพราะการเร่งพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่อาศัยเก่าไม่เพียงแต่จะปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ของเมืองได้อีกด้วย

นายสี จิ้นผิงเห็นด้วยกับความพยายามของฝูโจวในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ เขากล่าวว่าฝูโจวเป็นดินแดนที่มีความสุข ชาวฝูโจวเป็นคนที่มีความสุข ขออวยพรด้วยความจริงใจให้ฝูโจวมีอานาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น


IN/LU


 

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)