บทวิเคราะห์ : จีนทุ่มเทส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก

2024-01-01 19:54:50 | CMG
Share with:

โลกปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สับสนอลหม่าน บนเวทีระดับนานาชาติที่งานต่าง ๆ พัลวัลพัลเก จีนในฐานะประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบยึดมั่นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวพันถึงอนาคตและชะตากรรมของมนุษยชาติตลอดจนทิศทางการพัฒนาของโลกมาโดยตลอด ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 นายสี  จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนชี้ให้เห็นจากคำอวยพรปีใหม่ 2024 ว่า “ไม่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาอย่างสันติก็ยังคงเป็นกระแสหลักมาโดยตลอด ความร่วมมือเพื่อชัยชนะร่วมกันเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด” “ปัจจุบัน ยังมีบางพื้นที่ในโลกอยู่ท่ามกลางสงคราม ประชาชนจีนตระหนักดีถึงคุณค่าของสันติภาพ เรายินดีจับมือกับประชาคมโลก คำนึงถึงอนาคตของมนุษยชาติและความผาสุกของประชาชน ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ เพื่อสร้างโลกที่ดีงามยิ่งขึ้น”

แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างสันติถือเป็น“ยีน”ของวัฒนธรรมประชาชาติจีน แต่ไหนแต่ไรมาจีนยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ ซึ่งแตกต่างจากมหาอำนาจตะวันตกจำนวนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่สร้างความเข้มแข็งผ่านการล่าอาณานิคม การปล้นสะดม และสงคราม จีนบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการทำงานหนักและภูมิปัญญาของประชาชนจีนเอง และผ่านความร่วมมือที่ได้ชัยชนะด้วยกันกับประเทศต่างๆทั่วโลก จีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “ยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ” การที่ประเทศใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันตินั้นย่อมเป็นพลังอันเข้มแข็งและมั่นคงในการรักษาสันติภาพของโลก จีนชูธงสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชัยชนะร่วมกันมาโดยตลอดและขยายความร่วมมือฉันมิตรกับนานาประเทศบนพื้นฐานหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จีนเป็นประเทศเดียวในห้าสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อน.........

จีนเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมให้แก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติมาโดยตลอด และได้อุทิศพลังอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาท ค.ศ 2023 ภายใต้การไกล่เกลี่ยของจีน ซาอุดีอาระเบียและอิหร่านได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการฑูต ซึ่งถือเป็นการสร้างต้นแบบการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสองประเทศผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือกัน จีนได้ออกเอกสารต่างๆ  เช่น “จุดยืนของจีนว่าด้วยการแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครนทางการเมือง” และ “เอกสารแสดงจุดยืนของจีนว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล” ฯลฯ เพื่อสร้างฉันทามติและรวมพลังแก่การฟื้นฟูสันติภาพ นับตั้งแต่การปะทะกันหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลรอบนี้ปะทุขึ้น จีนได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้หยุดยิงและยุติสงคราม และเรียกร้องสันติภาพ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาวิกฤติด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง

ความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญของความวุ่นวายและไร้เสถียรภาพ การพัฒนาเป็นหลักประกันที่สำคัญสำหรับสันติภาพและความมั่นคง จีนจับมือกับประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นพัฒนาร่วมกัน สร้างพลังอำนาจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสันติภาพของโลก ผลักดันการร่วมสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง ได้สร้างโอกาสให้กับการพัฒนาร่วมกันของนานาประเทศผ่านการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน และงานแสดงการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน เป็นต้น ในการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมสุดยอดG20  และการประชุมผู้นำเอเปก จีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่างๆโฟกัสไปที่การพัฒนา..... ในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จีนพยายามอย่างเต็นที่ในการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ การอำนวยผลประโยชน์แก่กัน และการบรรลุชัยชนะร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านการพัฒนาของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีพลังมากขึ้นในการร่วมเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ

การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติต่อโลก ทัศนคติเกี่ยวกับระเบียบโลกและค่านิยมของชาวคอมมิวนิสต์จีน สอดคล้องกับความปรารถนาโดยทั่วไปของประชาชนจากทุกประเทศ ชี้ให้เห็นทิศทางความก้าวหน้าของอารยธรรมโลก ได้เสนอแนวทางของจีนในเรื่องควรสร้างโลกเช่นไรและอย่างไร มีคุณค่าทางทฤษฎีที่สำคัญและมีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ยาวไกล  นับวันได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล พลังชีวิตและแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ และนับวันได้ขยายจากความคิดริเริ่มของจีนไปสู่ฉันทามติระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆด้วย

กล่าวโดยสรุป การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติก็คือถือการสร้างโลกที่มีสันติภาพถาวร ความมั่นคงในทุกด้าน ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน การเปิดกว้าง  ความสะอาดและความสวยงามเป็นเป้าหมาย ถือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับโลกที่ร่วมหารืออย่างกว้างขวาง ร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันเป็นหนทางแห่งการบรรลุเป้าหมาย ถือค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติเป็นแนวทางปฏิบัติ ถือการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่เป็นเสาหลักพื้นฐาน ถือการดำเนินการตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก ข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงของโลกและข้อริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมของโลกเป็นแนวคิดชี้นำทางยุทธศาสตร์ และถือการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูงเป็นเวทีแห่งการปฏิบัติ ซึ่งชี้ให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาร่วมกันของสังคมมนุษย์ การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพสถาพรและการเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกัน


IN/LU  

  

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)