จีนคัดค้านญัตติเกี่ยวกับไต้หวันของสหรัฐฯ อย่างเด็ดขาด

2024-01-17 15:41:54 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านญัตติไม่ริดรอนสิทธิไต้หวัน เรียกร้องรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมกองทุนเงินตราต่างประเทศด้วยอิทธิพลของสหรัฐฯ สำหรับกรณีดังกล่าว นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวประจำวันที่ 16 มกราคมว่า จีนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและคัดค้านอย่างเด็ดขาดขอประท้วงสหรัฐฯ อย่างจริงจัง

นางเหมา หนิง กล่าวว่าญัตติดังกล่าวของสหรัฐฯ แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างโหดร้าย มุ่งสร้างปัญหาการเมืองด้วยปัญหาไต้หวัน มุ่งสร้าง “สองจีน” และ “หนึ่งจีนหนึ่งไต้หวัน” นางเหมา หนิง กล่าวว่าไต้หวันไม่มีหลักฐาน เหตุผลหรือสิทธิใดในการเข้าร่วมสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีประเทศสมาชิกเป็นประเทศอธิปไตย

นางเหมา หนิง ย้ำว่ามติหมายเลข 2758 ของสหประชาชาติได้ระบุปัญหาผู้แทนของประเทศจีนรวมทั้งไต้หวันในสหประชาชาติอย่างชัดเจนทั้งการเมือง กฎหมายและระเบียบ โดยชี้แจงว่า จีนมีที่นั่งเดียวในสหประชาชาติ นั่นก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน


Bo/Ping/Cai

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)