จีนระบุจะสร้างพื้นที่สีเขียวให้เสร็จสิ้น 100 ล้านโหม่วในปี 2024

2024-01-23 12:22:24 | CMG
Share with:


วันที่ 22 มกราคม ผู้สื่อข่าวทราบข่าวจากที่ประชุมว่าด้วยงานการป่าไม้และทุ่งหญ้าทั่วประเทศจีนที่จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าในปี 2024 จีนจะเดินหน้าปฏิบัติการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เสร็จสิ้นภารกิจการพัฒนาพื้นที่สีเขียวปริมาณ 100 ล้านโหม่ว (ประมาณ 41.67 ล้านไร่) รวมไปถึงปลูกป่าเพิ่ม 10 ล้านโหม่ว (ราว 4.17 ล้านไร่)

ปี 2023 ที่ผ่านมา ทั่วประเทศจีนดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องและแข็งขัน โดยเสร็จสิ้นงานการปลูกป่า ปลูกหญ้าเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว 125 ล้านโหม่ว (ประมาณ 52.08 ล้านไร่) ช่วยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทรายหรือพื้นหิน 28.57 ล้านโหม่ว (ราว 11.90 ล้านไร่) ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานการป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีนระบุว่าบนพื้นฐานที่รักษาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเป็น งานการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในปัจจุบันต้องยืนหยัดการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวให้เดินหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างมีคุณภาพ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือต้องพยายามพัฒนาเป็นแบบอย่างสาธิตการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามหลักวิทยาศาสตร์ ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ต้องถือโอกาสดำเนินการปฏิรูประบบสิทธิเหนือป่าไม้แบบกลุ่ม (collective forest right system) พยายามยกระดับคุณภาพของป่าไม้และเพิ่มความสามารถด้านการซึมซับคาร์บอน (carbon sink) ของป่าไม้อีกด้วย


LFboyz

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)