สี จิ้นผิงลงนามคำสั่งแถลง “กฎเกณฑ์ว่าด้วยงานการบัญญัติกฎหมายด้านการทหาร” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

2024-01-23 12:19:43 | CMG
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนลงนามในคำสั่งให้ประกาศแถลง “กฎเกณฑ์ว่าด้วยงานบัญญัติกฎหมายด้านการทหาร” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 

กฎเกณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ยืนหยัดแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ในยุคสมัยใหม่เป็นหลักการชี้นำ ปฏิบัติตามแนวคิดสี จิ้นผิง ว่าด้วยการสร้างสรรค์กองทัพให้เข้มแข็ง แนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยการบริหารตามกฎหมาย และระบอบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง สรุปประสบการณ์จากภาคปฏิบัติของการบัญญัติกฎหมายด้านการทหารในยุคสมัยใหม่ ปรับปรุงระบบและกลไกปฏิบัติงานบัญญัติกฎหมายด้านการทหารอย่างเป็นระบบและมาตรฐานตามหลักนิติบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จึงมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันงานบัญญัติกฎหมายด้านการทหารให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง การขับเคลื่อนให้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์บริหารกองทัพตามกฎหมาย และการเสริมสร้างการบริหารงานด้านการทหารอย่างรอบด้าน


LFboyz

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)