ปี 2023 ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวแบบครอบครัวเฉลี่ยต่อหัวของจีนอยู่ที่ 4984 หยวน

2024-02-02 16:59:43 | CMG
Share with:

วันที่ 31 ม.ค. สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์การคลังและเศรษฐกิจแห่งสภาสังคมศาสตร์จีน ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวแห่งสภาสังคมศาสตร์จีน ร่วมกับสำนักพิมพ์เอกสารทางวิทยาศาสตร์ประกาศรายงาน “สมุดปกเขียวว่าด้วยการวิเคราะห์และคาดการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทางการท่องเที่ยวของจีนประจำปี 2023-2024” โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวแห่งสภาสังคมศาสตร์จีนได้จัดทำสำรวจผ่านอินเตอร์เน็ตในทั่วประเทศจีน ซึ่งผู้ตอบสำรวจครอบคลุม 304 เมืองของ 31 มณฑล เขตและนครทั่วประเทศจีน

ผลสำรวจแสดงว่า การบริโภคด้านการท่องเที่ยวของประชาชนจีนกำลังฟื้นฟูอย่างมีเสถียรภาพ ปี 2023 ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 4,984 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท)

ผลสำรวจแสดงว่า กลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 28 ปี มีการท่องเที่ยวสูงสุดในบรรดากลุ่มอายุทั้งหมดที่ร่วมตอบสำรวจ โดยกระแสนิยมของปี 2023 เช่น การไปเที่ยวเมืองจือโป๋เพื่อทานอาหารปิ้งย่าง, การท่องเที่ยวแบบรวดเร็ว, การเที่ยววัดเพื่อรักษาจิตใจ, Citywalk เดินชมเมือง เป็นต้น ต่างได้รับการผลักดันจากคนกลุ่มนี้ นักท่องเที่ยวคนหนุ่มสาวที่อายุน้อยกว่า 28 ปี ได้กลายเป็นส่วนประกอบหลักของตลาด และมีอิทธิพลที่มองข้ามไม่ได้ต่อรูปการณ์การท่องเที่ยวในอนาคต

ผลสำรวจยังแสดงว่า คนชนบทก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางตลาดอันใหญ่หลวง ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองและในชนบทมีจำนวนการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัว คือ 2.4 กับ 2.3 ครั้ง กลุ่มคนที่อาศัยในชนบทจึงมีศักยภาพทางตลาดอันใหญ่หลวง จะกลายเป็นกำลังสำคัญทางการผลักดันการขยายตัวของการบริโภคในอนาคต

นอกจากนี้ กำลังการบริโภคของสตรีก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ปี 2023 จำนวนครั้งการออกท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวของเพศชายและเพศหญิงต่างอยู่ที่ 2.4 ครั้ง โดยเพศหญิงเป็นผู้ตัดสินใจในการท่องเที่ยวแบบครอบครัวมากกว่า การบริโภคทางการท่องเที่ยวของสตรีสามารถนำโอกาสทางตลาดในการท่องเที่ยวแบบครอบครัว แบบอาหารและชอปปิ้ง แบบเพื่อสุขภาพและแบบกลุ่มน้อย


Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-02-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-02-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-02-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-02-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-02-2567)