เรื่องราวของสี จิ้นผิงกับนครเทียนจิน

2024-02-05 18:57:12 | สำนักข่าวซินหัว
Share with:

ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนปี  2024  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนครเทียนจิน และเยี่ยมเยียนปลอบขวัญผู้ปฏิบัติงานระดับรากหญ้าและมวลชน โดยในช่วงเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ไปที่หมู่บ้านตี้ลิ่วปู้ ตำบลซินโข่ว เขตซีชิงเป็นที่แรก เพื่อดูการฟื้นฟูการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหลังเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว และเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัย ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสี จิ้นผิงได้ไปที่ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจินเพื่อสำรวจอุปทานของตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลอดจนสภาพการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากย่านถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ฯลฯ นี่นับเป็นการตรวจเยี่ยมนครเทียนจินครั้งที่สามของนายสี จิ้นผิง นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติครั้งที่ 18 เป็นต้นมา

นครเทียนจินเป็นหนึ่งในเมืองเปิดทางชายฝั่งทะเลกลุ่มแรกๆ ของจีน และเป็นพื้นที่บุกเบิกการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน นายสี จิ้นผิง ติดตามและเอาใจใส่เกี่ยวกับการพัฒนาของเทียนจินมาโดยตลอด  ก่อนหน้านี้เคยตรวจเยี่ยมเทียนจินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2013 และมกราคม 2019 เพื่อให้แนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาเทียนจิน

สังเกตการเจริญเติบโตของข้าวสาลีในทุ่ง : เร่งพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองสมัยใหม่

ความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2013 นายสี จิ้นผิง นั่งรถไฟระหว่างเมืองจากปักกิ่งไปยังเทียนจิน บนรถไฟหน่วยงานการเกษตรที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตธัญพืชในช่วงฤดูร้อนของทั่วประเทศ เมื่อลงจากรถไฟที่สถานีอู่ชิง นายสี จิ้นผิงได้เดินทางตรงไปยังทุ่งนาในตำบลหนานไช่ชุนทันที โดยได้สำรวจการเจริญเติบโตของข้าวสาลีอย่างละเอียด สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ นายสี จิ้นผิงกำชับผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้เสริมสร้างการบริการเทคโนโลยีการเกษตร บริหารจัดการทุ่งนาให้ดี และพยายามให้ได้มาซึ่งผลผลิตธัญพืชฤดูร้อนที่อุดมสมบูรณ์

นายสี จิ้นผิง หวังว่าเทียนจินจะเร่งพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองสมัยใหม่ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชาติ

ให้กำลังใจนักศึกษายุคปัจจุบัน : สร้างความสำเร็จไม่ธรรมดาในตำแหน่งธรรมดา

ในระหว่างการตรวจเยี่ยมเทียนจินเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2013 นายสี จิ้นผิง ได้ไปที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนทนาอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษาที่กำลังสมัครงานและเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคลากร โดยได้ให้กำลังใจนักศึกษายุคปัจจุบันว่าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในระยะยาว มีความจริงจังและติดดิน เปลี่ยนแนวคิดในการเลือกอาชีพ ยืนหยัดที่จะเริ่มต้นจากความเป็นจริง มีความกล้าที่จะก้าวไปสู่แนวหน้าของระดับรากหญ้าและสถานที่ที่มีความยากลำบาก เดินทุกก้าวย่างของชีวิตอย่างมั่นคงและแน่นหนา และสามารถสร้างความสำเร็จไม่ธรรมดาในตำแหน่งธรรมดาได้

วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.2019 นายสี จิ้นผิง ไปตรวจเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยหนานไคนครเทียนจิน เขากล่าวกับคณาจารย์และนักศึกษาว่า ความรักชาติเป็น “หัวใจแห่งชาติ”และ “จิตวิญญาณแห่งชาติ”ของประชาชาติจีน ทุกวันนี้เราได้ก้าวจากขั้นยืนขึ้นและร่ำรวยขึ้นสู่ความแข็งแกร่งขึ้น เราต้องหลอมรวมเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูประเทศชาติเข้าด้วยกันและพร้อมที่จะฟันฝ่าต่อสู้  มีเพียงการหลอมรวมตัวตนเล็กๆเข้ากับภารกิจอันยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงจะทำให้มีจิตใจที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลและมีความสูงส่งดั่งภูผาได้

ชื่นชมอาสาสมัครในชุมชน : การบริการอาสาสมัครเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมและความก้าวหน้าของสังคม

งานชุมชนเชื่อมโยงครัวเรือนหลายพันครัวเรือน ธรรมาภิบาลระดับรากหญ้าและการประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2019 นายสี จิ้นผิงได้เดินเข้าไปที่ห้องโถงที่ให้บริการธุรกรรมครบวงจรของศูนย์บริการสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมวลชนในชุมชนเฉาหยางหลี่ ถนนซินซิง เขตเหอผิง นครเทียนจิน เพื่อฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนแบบเมทริกซ์ การสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับรากหญ้า และการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย เป็นต้น นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่างานชุมชนมีลักษณะเป็นรูปธรรม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้าใจความต้องการที่หลากหลายของชาวชุมชนอย่างแท้จริง และให้บริการอย่างตรงจุดตรงประเด็นและรัดกุมแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างทันท่วงที

นายสี จิ้นผิง ได้ยกย่องชื่นชมบรรดาอาสาสมัครในชุมชนว่าพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำในการสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือสังคม การบริการอาสาสมัครเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมและความก้าวหน้าของสังคม และเป็นช่องทางสำคัญสำหรับอาสาสมัครจำนวนมากมายในการแบ่งปันความรัก

ตรวจเยี่ยมท่าเรือเทียนจิน : มุ่งมั่นที่จะสร้างท่าเรืออัจฉริยะและท่าเรือสีเขียวระดับโลก

 การพัฒนาที่สอดประสานกันของปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ยเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่นายสี จิ้นผิง เป็นผู้ริเริ่ม วางแผน และขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

โครงสร้างโดยรวมของการพัฒนาที่สอดประสานกันของปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ยนั้น ตำแหน่งหน้าที่ของเทียนจินคือการสร้าง"หนึ่งฐานสามเขต" ได้แก่ ฐานวิจัยและพัฒนาการผลิตขั้นสูงระดับชาติ พื้นที่หลักของการขนส่งระหว่างประเทศในภาคเหนือ พื้นที่นำร่องการดำเนินงานนวัตกรรมทางการเงิน และพื้นที่นำร่องการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอก

ในฐานะเกตเวย์ทางทะเลของภูมิภาคที่ครอบคลุมปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ย ท่าเรือเทียนจินสามารถเข้าถึงท่าเรือมากกว่า 800 แห่งในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2019 นายสี จิ้นผิง เดินทางไปที่ท่าเรือเทียนจิน เขาจับมือกับคนงานที่กำลังทำงานอย่างเป็นกันเอง และฟังรายงานการดำเนินงานของท่าเรือและการใช้งานอุปกรณ์อัตโนมัติ

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าเพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาและประเทศมีความเข้มแข็ง การขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลต้องมีความเข้มแข็งก่อน เราต้องตั้งเป้าหมายในระยะยาว มุ่งมั่นที่จะสร้างท่าเรืออัจฉริยะและท่าเรือสีเขียวระดับโลก เพื่อให้บริการการพัฒนาที่สอดประสานกันของปักกิ่ง เทียนจิน และเหอเป่ยและร่วมสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"ให้ดียิ่งขึ้น

ให้กำลังใจนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ : สร้างพื้นที่สูงใหม่ทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานของความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองของประเทศ นวัตกรรมเป็นจิตวิญญาณของความก้าวหน้าแห่งชาติ นายสี จิ้นผิง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เสนอข้อเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ระหว่างการตรวจเยี่ยมเทียนจิน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2013 ณ สถาบันร่วมวิจัยชีวเวชศาสตร์นานาชาติแห่งเทียนจิน นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าเราต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อได้เปรียบที่มีทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างอุดมสมบูรณ์และมีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก สร้างพื้นที่สูงด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของตัวเอง การสร้างนวัตกรรมผ่านการหลอมรวมผลสำเร็จต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ผ่านการนำเข้า การย่อย และการดูดซึม ตลอดจนส่งเสริมการหลอมรวมอย่างลึกซึ้งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2019 นายสี จิ้นผิง เดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการนวัตกรรมความร่วมมือปินไห่-จงกวนชุนแห่งเทียนจิน โดยกล่าวกับเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจว่า การพัฒนาคุณภาพสูงต้องพึ่งพาการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาต่อไปของประเทศเราก็ต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองเช่นกัน เราจะระดมความกระตือรือร้นของชาวจีนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างไร? พรรคและรัฐบาลกำลังศึกษานโยบายต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมคุณภาพสูง เราจะต้องทำเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้ผู้ที่มีความฝันด้านนวัตกรรมสามารถอุทิศตนให้กับภารกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีสมาธิ ความมั่นใจ และความกระตือรือร้น การเปลี่ยนแปลงพลังขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของจีนก็ย่อมจะบรรลุผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-07-2567)

  • เกาะกระแสจีน (13-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)