กองทัพจีน-อินเดียจัดเจรจาผู้บัญชาการระดับนายพลครั้งที่ 21

2024-02-22 14:52:25 | CMG
Share with:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ การเจรจาผู้บัญชาการระดับนายพลระหว่างกองทัพจีน-อินเดียครั้งที่ 21 จัดขึ้นที่จุดตัด Moldo-Chushul ชายแดนจีน-อินเดีย 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนในปัจจุบันที่ต่างให้ความสำคัญ โดยตกลงว่า จะยืนหยัดฉันทามติที่สำคัญระหว่างผู้นำของ 2 ประเทศเป็นหลักชี้นำ รักษาการแลกเปลี่ยนความเห็นกันผ่านช่องทางด้านการทหารและด้านการทูต พยายามบรรลุแผนการแก้ปัญหาที่ทั้ง 2 ฝ่ายล้วนยอมรับได้ในเร็ววัน และเปิดหน้าใหม่ของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน ก่อนที่จะบรรลุแผนการแก้ปัญหา 2 ฝ่ายตกลงจะร่วมรักษาสันติภาพและความสงบในพื้นที่ชายแดนจีน-อินเดีย


LFyimcui

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)