คกก.กลางพคจ.พิมพ์แจกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานลาดตระเวนตรวจสอบแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2024-02-22 10:19:13 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พิมพ์แจกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยงานลาดตระเวนตรวจสอบแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว และออกคำประกาศเรียกร้องให้พื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

คำประกาศระบุว่า ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวยืนหยัดอยู่ภายใต้แนวคิดชี้นำของสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิคมที่มีอัตลักษณ์จีนในสมัยใหม่ ปฏิบัติตามแนวคิดสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยการปฏิวัติตนเองของพรรคฯอย่างลุ่มลึก อันมีข้อบังคับของพรรคฯเป็นรากฐานสำคัญแท้จริง สรุปผลสำเร็จจากการสร้างสรรค์ทางทฤษฎี การปฏิบัติและระบบของงานลาดตระเวนตรวจสอบในยุคสมัยใหม่ ปรับปรุงระบบและหน้าที่ของงานลาดตระเวนตรวจสอบอีก มีความหมายสำคัญต่อการยืนหยัดการเสริมสร้างการนำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่องานลาดตระเวนตรวจสอบแบบรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียว และผลักดันให้งานลาดตระเวนตรวจสอบมีการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

คำประกาศเรียกร้องว่า คณะกรรมการและองคกร์ชนชั้นต่างๆของพรรคฯ ต้องถือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็นภารกิจสำคัญด้านการเมือง เผยแพร่ ตีความและเร่งรัดการตรวจสอบให้ดี ประกันให้กฎระเบียบต่าง ๆ มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง ต้องยืนหยัดงานลาดตระเวนตรวจสอบด้านการเมืองเป็นภารกิจ พิทักษ์เลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิงที่เป็นแกนนำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทั้งพรรคฯ อย่างแน่วแน่ พิทักษ์อำนาจและการนำแบบรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแน่วแน่ ผลักดันให้งานลาดตระเวนตรวจสอบด้านการเมืองดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม ตรงจุดและเป็นไปตามปกติ


(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)