ผู้ตอบแบบสอบถามของ CGTN ทั่วโลกกว่า 90% มองจีนเป็นประเทศสำคัญ

2024-02-27 12:44:56 | CMG
Share with:

CGTN ในเครือของสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG) และมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน (RUC) ร่วมกันจัดการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางสถาบันวิจัยการสื่อสารระหว่างประเทศยุคใหม่ (New Era International Communication Research Institute) โดยสอบถามผู้คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลการสำรวจปรากฏว่า 90.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกมองจีนเป็นประเทศที่สำคัญ พร้อมเห็นว่าการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับจีนนั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศตน และถือเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมระหว่างประเทศ

จากผลสำรวจดังกล่าว 84.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลกเห็นว่าจีนเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านเศรษฐกิจอันดับแรกของโลก 81.9% เห็นว่าจีนเต็มไปด้วยโอกาสการพัฒนา การพัฒนาของจีนจะเสนอโอกาสให้ทั่วโลกตลอด 75.6% หวังว่าประเทศตนจะมีความสัมพันธ์อันดีกับจีน พร้อมเห็นว่าการให้จีนเข้าร่วมกิจการระหว่างประเทศนั้น จะมีส่วนช่วยรักษาระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

ในขณะที่ 63.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชมความต่อเนื่องและมั่นคงด้านนโยบายทางการทูตของจีน โดยเห็นว่าจีนเพิ่มความมั่นคงให้กับโลกที่วุ่นวาย ขณะ 64.6% เห็นว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ และมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่นับวันจะมีความสำคัญยิ่งด้านการบริหารของโลก

นอกจากนี้ 76.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลกเห็นว่าจีนเป็นประเทศน่าเคารพ 84.2% เห็นว่า จีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ 80.1% เห็นว่าจีนเป็นประเทศทรงอิทธิพลมากขึ้นในกิจการระหว่างประเทศ พร้อมหวังว่า จีนจะมอบประสบการณ์มากขึ้นในการบริหารโลก

การสำรวจดังกล่าวมีผู้ตอบแบบสอบถาม 15,037 คนทั่วโลก รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศพัฒนา เช่น สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ อีกทั้งยังรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศกำลังพัฒนา เช่น เปรู เม็กซิโก ไทย และไนจีเรีย เป็นต้น


Bo/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)