ปธน.จีนย้ำจำเป็นต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับสูง อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2024-03-11 14:40:33 | CMG
Share with:

การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ช่วงการประชุมสองสภาในปีนี้ ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนย้ำขณะร่วมประชุมคณะผสมของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติว่า ควรเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ อัดฉีดแรงขับเคลื่อนและสร้างความได้เปรียบใหม่เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ

ขณะร่วมการพิจารณาตรวจสอบกับคณะผู้แทนเจียงซู ปธน.สี จิ้นผิงก็ย้ำว่า ควรส่งเสริมกิจการให้ขึ้นสู่ระดับสูง แบบอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสีเขียวเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่มีคุณภาพ กำลังการพัฒนาคุณภาพใหม่โดยแก่นแล้วก็คือกำลังการพัฒนาสีเขียว การสร้างจีนที่สวยงาม ไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาการคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากยังต้องพึ่งพากิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอีกด้วย

ช่วงบ่ายวันที่ 6 มีนาคม ปธน.สี จิ้นผิง ได้เยี่ยมสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ผู้ซึ่งมาจากคณะกรรมการการปฏิวัติแห่งพรรคก๊กมิ่นตั๋งจีน แวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แวดวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะผสม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

ในที่ประชุมคณะผสม ปธน.สี จิ้นผิง ย้ำว่าสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติที่มาจากแวดวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมควรสร้างคุณูปการใหม่ในการคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อค้ำจุนการพัฒนาที่มีคุณภาพในระดับสูง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกแวดวงหนึ่งที่ ปธน.สี จิ้นผิง สนใจเป็นอย่างยิ่ง นับแต่การประชุมสมัชชา 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมา ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบนิเวศที่ดี “น้ำใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง” “ระบบนิเวศมาก่อน การพัฒนาสีเขียว” “มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง” “มนุษย์ไม่ทำให้ภูเขาผิดหวัง ภูเขาเขียวก็ย่อมไม่ทำให้มนุษย์ผิดหวัง” ลงลึกก้นบึ้งหัวใจคน เป็นหลักชี้นำการปฏิบัติใหม่และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหม่


(BO/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)