ปี 2023 จีนปลูกป่ากว่า 59 ล้านหมู่

2024-03-12 14:56:21 | CMG
Share with:

วันที่ 12 มีนาคมเป็นวันปลูกป่าไม้ครั้งที่ 46 ของจีน แถลงการณ์เรื่องสถานการณ์พื้นที่สีเขียวแผ่นดินจีนระบุว่าปี 2023 จีนคุ้มครองและบำบัดพื้นที่ภูเขา ลุ่มน้ำ ป่าไม้ ไร่นา บึงน้ำ ทุ่งหญ้า และทะเลทรายอย่างเป็นระบบ มุ่งเดินหน้าโครงการพื้นที่สีเขียวทั่วแผ่นดินให้ประสบผลคืบหน้าใหม่

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่าปี 2023 จีนปลูกป่า 59,970,000 หมู่ (1 ไร่ เท่ากับ 2.4 หมู่) ปลูกหญ้าปรับพื้นที่ 65,685,000 หมู่ บำบัดพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นทะเลทรายและหิน 28,575,000 หมู่

ปี 2023 จีนเดินหน้าโครงการพื้นที่สีเขียวอย่างจริงจัง ดำเนินโครงการคุ้มครองและบำบัดระบบนิเวศสำคัญ 96 โครงการ โครงการสาธิตพื้นที่สีเขียว 25 โครงการ

นอกจากนี้ยังเดินหน้าโครงการคุ้มครองและบำบัดพื้นที่ภูเขา ลุ่มน้ำ ป่าไม้ ไร่นา บึงน้ำ ทุ่งหญ้า และทะเลทรายอย่างเป็นระบบ มีการบำบัดพื้นที่ที่สูญน้ำและดิน 63,000 ตารางกิโลเมตร สร้างพื้นที่ลุ่มน้ำสายเล็กที่มีระบบนิเวศใสสะอาด 505 สาย


(BO/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)