มณฑลกวางตุ้งมุ่งพัฒนาเป็นพื้นที่นําร่องอุตสาหกรรมในอนาคตแห่งชาติ

2024-03-26 14:30:43 | CMG
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลกวางตุ้งประกาศว่า  ภายในปี 2030 มณฑลกวางตุ้ง จะพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลัก 5 กลุ่มเป็นจุดการเติบโตใหม่ทางเศรษฐกิจ  ซึ่งรวมถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  อุปกรณ์อัจฉริยะในอนาคต  ชีวิตและสุขภาพในอนาคต วัสดุในอนาคต  และสีเขียวกับคาร์บอนต่ำในอนาคต

  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย 6G เครือข่ายดาวเทียม  เครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการทางอวกาศ-ทางบก-และทางทะเล เทอร์มินัลปัญญาประดิษฐ์ ความเป็นจริงเสมือน และข้อมูลควอนตัม

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะในอนาคตมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์  อุปกรณ์การบินอวกาศ  อุปกรณ์ใต้ทะเลลึกและใต้ดินลึก

 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุในอนาคต มุ่งเน้นไปที่ความฉลาดไบโอนิค  โลหะชั้นนำตัวนํายิ่งยวด  นาโน  และพลังงานใหม่  โดยเร่งประยุกต์ใช้ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต  สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัย  และสถาบันที่สามดำเนินความร่วมมือกับธุรกิจต่าง ๆ ในการสร้างแพลตฟอร์ม  และพัฒนาศูนย์วิศวกรรมต่าง ๆ

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวิตและสุขภาพในอนาคต มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยียีนการบําบัดด้วยเซลล์ ปัญญาประดิษฐ์+การแพทย์  ชีววิทยาสังเคราะห์  วิทยาศาสตร์สมองและการวิจัยที่เหมือนสมอง เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวิตและสุขภาพในอนาคตชั้นนําของโลก

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำในอนาคต จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลมทางทะเลลึกและห่างไกล  การจัดเก็บพลังงานแบบใหม่  ไฮโดรเจนสีเขียว  เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง  พลังงานนิวเคลียร์ก้าวหน้า  และก๊าซธรรมชาติไฮเดรต  และจะพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำหรือ  คาร์บอนเป็นศูนย์  และคาร์บอนเป็นลบ  เพื่อวางรากฐานสําหรับการบรรลุเป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอน

ก่อนหน้านี้  กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนได้ออก "ความคิดเห็นในการดำเนินงานส่งเสริมการนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต" ซึ่งเน้น 6 ด้านสำคัญ ได้แก่  การผลิตในอนาคต  สารสนเทศในอนาคต  วัสดุในอนาคตพลังงานในอนาคต  อวกาศในอนาคต  และสุขภาพในอนาคต  โดยจะรณรงค์ให้มณฑลต่าง ๆ วางแผนอุตสาหกรรมในอนาคตเชิงมองไปข้างหน้า ซึ่งมณฑลกวางตุ้งจะเป็นมณฑลแรกที่เริ่มกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมในอนาคต 


(YIM/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)