CEO ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุด้านธุรกิจเอเชีย-แปซิฟิกกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียเป็นเป้าหมายการลงทุนดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุด ไทยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

2024-03-26 20:52:00 | CMG
Share with:

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2024 กำลังจัดขึ้น นาย  David HILL CEO ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุด้านธุรกิจเอเชีย-แปซิฟิกกล่าวในการประชุมสาขาในประเด็นลงทุนกับอนาคตของเอเชียแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวประจำปี 2024 ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติเปิดบริการลูกคาในภูมิภาคเอเชีย เรารู้สึกว่า ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแรงจูงใจมาก ปี 2022 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 คิดเป็นประมาณ 4000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศเอเชียตะวันออกฉียงใต้ อาทิ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนามและสิงคโปร์ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

นาย  David HILL กล่าวว่า ขณะนี้อุตสากรรมการผลิต อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ไฟฟ้า ชิป เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น พื้นที่ผลิตสินค้าดังกล่าวล้วนอยู่ที่ภูมิภาคเอเชีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทน ภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจีนเป็นแหล่งสำคัญที่ผลิตอุปกรณ์พลังงานลมและแสงอาทิยต์ มีผู้จัดหาจำนวนมากอยู่ที่จีน สำหรับข้าพเจ้า ภูมิภาคเอเชียเป็นเป้าหมายการลงทุนดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุด ไม่ว่าใช้ชีวิตหรือทำงาน

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-04-2567)