นิตยสารฉิวซื่อตีพิมพ์บทความสำคัญสีจิ้นผิง “ยืนหยัดประชาชนอยู่เหนือสุด”

2024-04-01 13:05:08 | CMG
Share with:

นิตยสารฉิวซื่อฉบับที่ 7 ของปี 2024 วางจำหน่ายวันที่ 1 เมษายน ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนเรื่อง “ต้องยืนหยัดประชาชนอยู่เหนือสุด” ซึ่งเป็นการคัดสรรโอวาทสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2012 – ธันวาคม ปี 2023

ใจความสำคัญ คือ ประชาชนเป็นผู้สร้างสรรค์ประวัติศาสตร์ ประชาชนเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง พรรคฯ มาจากประชาชน หยั่งรากในประชาชน รับใช้ประชาชน ฐานรากของพรรคฯอยู่ที่ประชาชน เส้นเลือดอยู่ที่ประชาชน พลังอยู่ที่ประชาชน ประชาชนเป็นความมุ่งมั่นที่สุดในการบริหารประเทศของพรรคฯ เป็นฐานรากที่แข็งแกร่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปัจจัยแก่นแท้ที่เสริมสร้างพรรคให้เข้มแข็งและฟื้นฟูประเทศให้เจริญ ความปรารถนาของประชาชนที่มีต่อชีวิตที่ดีงามก็คือเป้าหมายการต่อสู้ของเรา ปณิธานแต่แรกเริ่มและภารกิจของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพื่อแสวงหาความสุขให้กับประชาชนจีน แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน ปณิธานแรกเริ่มและภารกิจนี้เป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานที่กระตุ้นให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

บทความยังระบุว่า แผ่นดินก็คือประชาชน ประชาชนก็คือแผ่นดิน การพิทักษ์ปกป้องแผ่นดินก็คือ อนุรักษ์และปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน จุดยืนของประชาชนเป็นจุดยืนด้านการเมืองแก่นแท้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นสัญลักษณ์เด่นชัดที่พรรคการเมืองลัทธิมาร์กซ์แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น นอกจากผลประโยชน์ของประชาชนแล้ว พรรคฯ ไม่มีผลประโยชน์พิเศษของตน งานทุกอย่างของพรรคฯ ก็เพื่อบรรลุ รักษาและพัฒนาผลประโยชน์แก่นแท้ของประชาชนให้ดี ต้องยืนหยัดวัตถุประสงค์พื้นฐานที่รับใช้ประชาชนอย่างสุดใจ ปฏิบัติตามแนวทางของประชาชน เคารพฐานะหลักและเจตนารมณ์การสร้างสรรค์ของประชาชน รักษาความสัมพันธ์กับประชาชนและชาวบ้านอย่างใกล้ชิดโดยตลอด อยู่บนเรือลำเดียวกันกับประชาชน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน คำนึงถึงสิ่งที่ประชาชนคิด ปฏิบัติหน้าที่ที่ประชาชนกำชับ ทำให้ความปรารถนาของประชาชนที่มีต่อชีวิตที่ดีงามบรรลุเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง


(Yim/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)