เจ้า เล่อจี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมณฑลไหหลำ

2024-04-01 12:08:27 | CMG
Share with:

นายเจ้า เล่อจี้ กรรมการประจํากรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมการประจําสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูงานที่มณฑลไหหลำ ทางใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคมที่ผ่านมา เขาเน้นว่า ต้องยึดถือแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ที่เสนอโดยนายสี จิ้นผิงเป็นแนวทางชี้นำ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2  นำยุทธศาสตร์และมาตรการที่กําหนดโดยคณะกรรมการกลางพรรคฯสู่การลงมือปฏิบัติทีละรายการ แสวงหาความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของงานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

นายเจ้า เล่อจี้ ได้ตรวจดูงานที่อําเภอติ้งอัน เมืองไหโข่ว และอื่นๆ โดยที่หมู่บ้านไป๋ถาง ตำลบหวังจู๋ อําเภอติ้งอัน  ได้เยี่ยมชมการปลูกชมพู่ ชมห้องทำงานของผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติ  พบปะเยี่ยมเยียนบ้านของเกษตรกร และพูดคุยกับตัวแทนประชาชนระดับรากหญ้าและมวลชน เขาเน้นย้ำว่า ต้องพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนทุกกระบวนการให้มั่นคง เรื่องของการปกครองหมู่บ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปรึกษาหารือ และร่วมกันปฏิบัติ เพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์เชิงรุกในทุกด้าน ผู้แทนประชาชนระดับรากหญ้าต้องติดต่อกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมอย่างจริงจัง เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างแข็งขัน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ต้องรวมการสำรวจในทางปฏิบัติว่าจะสามารถมีบทบาทในการเป็นตัวแทนที่ดีขึ้นได้อย่างไร จัดการร่างกฎหมายและข้อเสนอแนะของตัวแทนอย่างจริงจัง สร้างแพลตฟอร์ม เช่น บ้านตัวแทนที่ดีและสถานีติดต่อตัวแทน มุ่งเน้นการแสดงความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของตัวแทน สนับสนุนและรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนตามกฎหมาย

นายเจ้า เล่อจี้ ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาและชี้ให้เห็นว่า ข้อได้เปรียบพิเศษของการออกกฎหมายท้องถิ่นของไหหลํา คือ มีสิทธิการตั้งกฎระเบียบท้องถิ่นทั่วไป กฎระเบียบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกฎระเบียบของท่าเรือการค้าเสรี ต้องใช้อํานาจทางกฎหมายเหล่านี้ให้ดีเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของจีนและสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของไหหลํา รักษาการเสริมสร้างอุปทานทางกฎหมายในการค้าและการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน อารยธรรมนิเวศและสาขาที่สําคัญอื่น ๆ ออกกฎระเบียบสนับสนุนที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีอย่างทันเวลา มีบทบาทนำในการออกกฎหมายที่มีต่อการปฏิรูปและการพัฒนาเพื่อผลักดันการรับประกันมาตรฐาน ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพการกำกับดูแลตามกฎหมาย ยึดมั่นในการเป็นผู้นำของพรรคฯ ใช้รูปแบบการกำกับดูแลตามกฎหมายอย่างครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิผลของงานกำกับดูแล

นายเจ้า เล่อจี้เน้นว่า ปีนี้เป็นวันครบรอบ 70 ปีของการจัดตั้งสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนต้องจดจําภารกิจดั้งเดิมไว้ในใจ เสริมสร้างความมั่นใจต่อระบอบ ยึดมั่นในระบบสภาผู้แทนประชาชน ทํางานให้ดีมีความสมบูรณ์แบบ และส่งเสริมความได้เปรียบของระบอบการเมืองพื้นฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารปกครองให้ดีขึ้น


Yim/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)