“ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม”--เส้นทางสี จิ้นผิง (83)

2024-04-02 07:45:10 | CMG
Share with:

ในโลกนี้หากปราศจากความมุ่งมั่นก็ไม่มีสำเร็จใดๆ เป้าหมายหลักของโครงการ “3820” คือการยกระดับเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยใช้เวลา 3 ปีซึ่งก็คือถึงปี 1995 ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองฝูโจวจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากปี 1990 บรรลุเป้าหมาย “เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่า”เป็นครั้งที่สามและบรรลุระดับ“ความพอกินพอใช้”ก่อนกำหนด และจะพยายามใช้เวลา 8 ปีซึ่งก็คือถึงปี 2000 ดัชนีสำคัญต่างๆ เช่น ระดับเฉลี่ยต่อหัวในด้านต่างๆของทั้งเขตเมืองและชนบทจะถึงระดับการพัฒนาของที่เมืองก้าวหน้าภายในประเทศ และถึงปี 2010 โดยใช้เวลาประมาณ 20 ปี จะไปถึงหรือใกล้เคียงกับระดับการพัฒนาโดยเฉลี่ยของประเทศหรือภูมิภาคที่พัฒนาระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังมีหนึ่งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อันได้แก่การสร้างฝูโจวให้กลายเป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย รวมถึงหนึ่งแผนยุทธศาสตร์อันได้แก่การบุกเบิกและสร้าง“วงกลมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำปากแม่น้ำหมิ่นเจียง”

โครงการ “3820” เสนอว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ  20 ปีของฝูโจวนั้น จำเป็นต้องเร่งฝีก้าวและมุ่งส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ และมุ่งให้ปรับพัฒนาดีขึ้นค่อนข้างมากในช่วยปลาย“แผนห้าปีฉบับที่แปด” ถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หรือต้นศตวรรษที่ 21 บรรลุการเปลี่ยนแปลงจากประเภทที่มีข้อจำกัดเป็นประเภทที่ตอบสนองความต้องการได้

ข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงและหันหน้าสู่ทะเล การเปลี่ยนสิ่งกีดขวางการจราจรตามธรรมชาติในอดีตให้เป็นทางสัญจรกลายเป็นก้าวแรกของฝูโจวในการขยายกรอบเขตเมือง

ปลายปี 1993 สะพานอ๋อเฟิงสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้สัญจรได้  เดือนพฤศจิกายนปี 1994 มีการดัดแปลงและขยายสะพานหมิ่นเจียง  เดือนกันยายนปี 1996 สะพานเจี่ยฟ่างที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ  ปี 1999 สะพานซานเซี่ยนโจวและสะพานอูหลงเจียงสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ เดือนตุลาคมปี 2000 สะพานจินซานสร้างเสร็จสมบูรณ์  ปี 2002 สะพานชิงโจวและสะพานจินซ่างผ่านการตรวจรับ เดือนธันวาคมปี 2003 สะพานโย๋วซีโจวก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ .........มีการสร้างสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงหลายแห่งด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง

คำบรรยายภาพ : วันที่ 24 มีนาคมปี 2021 นายสี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน (ภาพจากสำนักข่าวซินหัว)

สะพานใหม่นำไปสู่การสร้างเมืองใหม่ สะพานข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงจากเหนือลงใต้ ส่งผลให้ระยะทางและเวลาที่ใช้สั้นลง และผลักดันการขยายตัวของฝูโจว  “ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เลียบแม่น้ำและสู่ทะเล”

3  8 และ 20 ตัวเลขแต่ละตัวก็คือการก้าวทีละขั้น และฝูโจวได้ก้าวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2010 ซึ่งเป็นปีที่ 20 ของโครงการ “3820”  นายจ้าว หรูฉี กล่าวว่า “เมื่อเราเปรียบเทียบข้อมูล เราพบว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในปีนั้นได้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนด และโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับการพัฒนาที่แท้จริงด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดโครงการ'3820'นั้นเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล ”

นายสี จิ้นผิงเห็นว่าในฐานะผู้นำไม่เพียงต้องตั้งหลักอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น หากยังต้องมุ่งไปที่อนาคตในระยะยาว เต็มใจที่จะทำงานปูพื้นฐาน และเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับภารกิจในอนาคต ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานทางการเมือง ต้องใจกว้างแบบ “ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม” และ “อย่าอยากได้ความสำเร็จชั่วคราวหรือชื่อเสียงชั่วคราว”

วันที่ 3 กันยายนปี 2017 นายสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มธุรกิจของกลุ่มบริกส์ (BRICS) ว่า “ด้วยสายลมและฝนแห่งฤดูใบไม้ผลิซึ่งเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของสรรพสิ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี เซี่ยเหมินในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการคุณภาพสูง  เศรษฐกิจใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การค้าและการลงทุนเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน การขนส่งทางทะเล ทางบก และทางอากาศครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป เซี่ยเหมินในปัจจุบันยังเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศที่สวยงามที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน”

วันที่ 24 มีนาคมปี 2021 นายสี จิ้นผิง กล่าวขณะตรวจเยี่ยมเมืองฝูโจวว่า “ฝูโจว แหล่งที่เปี่ยมด้วยความสุข! แม้จะไปต่างถิ่นมามากมายก็ไม่ยอมย้ายออกจากฝูโจวเป็นอันขาด!” “สถานะของฝูโจวที่ผมกำหนดขึ้นในเวลานั้นคือการสร้างสรรค์'เมืองชายทะเล'และ'เมืองแห่งภูเขาและสายน้ำ'”  “การสร้างสรรค์ในปัจจุบันต่างก็เป็นไปตามทิศทางนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเราในขณะนั้น ทั้งยังมีการพัฒนาที่ดีกว่าแนวคิดของเราอีกด้วย”

สองเมือง สองพิมพ์เขียว

จากเซี่ยเหมินซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ไปจนถึงฝูโจวซึ่งเป็นเมืองที่โอบรับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันด้วยจิตใจและทัศนคติที่เปิดกว้าง จากจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปและเปิดประเทศ ไปจนถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษ การพัฒนาของทั้งสองเมืองได้ร่วมกันยืนยันถึงจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญแบบ“ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม” ความมั่นใจในตนเองแบบ“ยืนหยัดที่จะเดินหน้าตามพิมพ์เขียวที่วางไว้ให้ถึงที่สุด” และความหนักแน่นสุขุมแบบ“ทำงานมุ่งสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่า”


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)