กิจกรรมสัปดาห์แห่งอุทยานธรณีเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่มณฑลกว่างตง

2024-04-22 17:53:42 | CMG
Share with:

กิจกรรมสัปดาห์แห่งอุทยานธรณีเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 5 เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่พิพิธภัณฑ์ภูเขาตันเสียมณฑลกว่างตงของจีน

ในพิธีเปิด ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการกิจการภูเขาตันเสีย ได้แนะนำธีมของวันคุ้มครองโลก และแผนการพัฒนาแบรนด์อุทยานธรณีทั่วโลกของ UNESCO ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นร่วมกันโดยอุทยานธรณี 46 แห่งทั่วโลก พร้อมยังได้เชิญประชาชนร่วมเพลิดเพลินกับความงามแห่งธรณีวิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายทางธรณีวิทยา เข้าร่วมแบบสอบถามความรู้ด้านธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์โลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้คนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และระดมผู้คนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ประเด็นหลักของวันคุ้มครองโลกปี 2024 คือ "ดาวเคราะห์ กับพลาสติก (Planet vs. Plastics)"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1970 สหรัฐอเมริกาได้จัดวันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ


Ying/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)