การประกวดว่าวชิงแชมป์โลกครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่เมืองเหวยฟางของจีน

2024-04-22 17:58:09 | CMG
Share with:

วันที่ 20 เมษายน 2024 ได้จัดการประกวดว่าวชิงแชมป์โลกครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่เมืองเหวยฟาง มณฑลซันตงของจีน โดยมีว่าวกว่าพันอันร่วมประกวดประเภทดั้งเดิม ประเภททันสมัย และประเภทนวัตธรรม

การประกวดว่าวชิงแชมป์โลกครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยสหพันธ์ว่าวนานาชาติ สมาคมว่าวจีน และสมาคมว่าวเมืองเหวยฟาง ดึงดูด 137 ทีมจาก 46 ประเทศและเขตแคว้น เช่น อิตาลี นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ฯลฯ

การประกวดว่าวชิงแชมป์โลกมีการประกวดว่าวประเภทการต่อสู้ ว่าวการกีฬา ว่าวอ่อน ว่างที่มีแสง และประเภทอื่นๆ อีกหลากหลาย ทีมเกาหลีใต้ยังได้ทำว่าวขนาดยาวที่ประกอบด้วยธงชาติ และธงประจำภูมิภาคทั้งหมด 46 ใบ ส่วนทีมอินโดนีเซียได้ทำว่าวอ่อนขนาดใหญ่ประยุกต์จากศิลปะพื้นบ้าน ขณะทีมเกาะเรอูนียงได้ทำว่าวดั้งเดิมที่เป็นรูปทรงเต่าทะเล

จีนได้จัดส่ง 74 ทีมร่วมการประกวด และได้จัดทำว่าวธีมหลากหลาย เช่น เทพดาเฟยเทียน ตุนหวง ว่าวทรงมังกร เป็นต้น ทีมนักศึกษายังได้ออกแบบว่าวทันสมัยด้วย AIYing/Ldan/Zhou

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)