ลดช่องว่างระหว่างพื้นที่ภูเขากับพื้นที่ชายฝั่งทะเล--เส้นทางสี จิ้นผิง (89)

2024-04-29 07:23:10 | CMG
Share with:

ยุคที่การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วบังคับให้กลไกความร่วมมือต้องเร่งฝีก้าวเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญกับ “มือที่มองไม่เห็น” ของตลาด ถึงเวลาที่ต้องอัปเดต “มือที่มองเห็น” ของรัฐบาล

ผลวิจัยขนาดใหญ่ที่กินเวลานานถึง 8 เดือนได้รับการเปิดเผยในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนชุดที่ 6 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 1998 เอกสารสองฉบับ ได้แก่ “การตัดสินใจว่าด้วยการเร่งพัฒนาพื้นที่ภูเขาอีกระดับ” และ “การตัดสินใจว่าด้วยการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอีกระดับ” ช่วยให้ “มือที่มองไม่เห็น” และ “มือที่มองเห็น”สามารถผลักดันให้ “ภูเขากับทะเลเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ “การตัดสินใจว่าด้วยการเร่งพัฒนาพื้นที่ภูเขาอีกระดับ”เสนอให้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภูเขาให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วใน 7 ด้าน  อันได้แก่ เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภูเขา ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่ภูเขา ขยายการเปิดพื้นที่ภูเขาสู่โลกภายนอก เพิ่มการลงทุนอย่างจริงจังสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภูเขา เสริมสร้างงานด้านการฝึกอบรม การนำเข้าและการให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในพื้นที่ภูเขา พัฒนาภารกิจทางสังคมในพื้นที่ภูเขาอย่างแข็งขัน และดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้รายงานกระบวนการจัดทำเอกสารทั้งสองฉบับนี้ ตลอดจนคำอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “การดำเนินการพัฒนาร่วมกันระหว่างภูเขาและทะเลนั้น เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยรวมของมณฑลและเร่งการสร้างแถบที่เจริญรุ่งเรืองทั่วช่องแคบไต้หวัน ถือเป็นข้อกำหนดที่แท้จริงในการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาที่สอดประสานกันของเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับการเร่งการสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมและส่งเสริมการก่อตัวของตลาดที่เป็นเอกภาพ ทั้งยังเป็นหนทางสําคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาระดับภูมิภาคและบรรลุความมั่งคั่งร่วมกัน”

คำบรรยายภาพ : เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 นายสี จิ้นผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้น สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำการป้องกันพายุไต้ฝุ่นในอำเภออู่ผิง เมืองหลงเหยียน มณฑลฝูเจี้ยน (ภาพจากแฟ้มภาพ)

ขอบเขตความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลได้ขยายจากการแลกเปลี่ยนวัดถุสิ่งของอย่างเดียวในช่วงแรกไปสู่ระดับที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ.1999 การประชุมร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลมณฑลฝูเจี้ยนครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองฝูโจว  นายสี จิ้นผิงกล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ว่า “พื้นที่ชายฝั่งทะเลและภูเขาต่างก็ต้องปลูกฝังแนวคิด'ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมือนการเล่นเกมหมากกรุก' ทั้งมณฑล”

การลดช่องว่างระหว่างพื้นที่ภูเขากับพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นกลยุทธ์พื้นฐานของเกมนี้มาโดยตลอด

วันที่ 25 กันยายน ค.ศ.2000 นายสี จิ้นผิง ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน ได้นำหัวหน้าหน่วยงาน 13 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อมณฑลเดินทางไปสำรวจข้อมูลประกอบการวิจัยเชิงลึกที่อำเภอเจิ้งเหอ เมืองหนานผิง ที่นี่คือ 1 ใน 17 อำเภอที่ยากจนข้นแค้นของมณฑลฝูเจี้ยน เป็นหนึ่งใน 19 อำเภอที่เศรษฐกิจด้อยพัฒนา และเป็นอำเภอที่นายสี จิ้นผิงกำหนดให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่

สำหรับเจิ้งเหอ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดเศรษฐกิจโดยรวมเล็กมาก มีแหล่งที่มาทางการเงินไม่มาก กระทั่งมีความยากลำบากแม้แต่การแก้ไขปัญหาปากท้องด้วยวิถีทางการคลัง นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “ต้องดำเนินความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลให้ดีต่อไป ขยายโอกาสทางธุรกิจและการแลกเปลี่ยนข้อมูล” “หวังให้สืบสานจิตวิญญาณ ‘ลุงโง่ย้ายภูเขา’และ ‘น้ำหยดทะลุหิน’ พัฒนาเศรษฐกิจที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่ภูเขาอย่างจริงจัง”

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางแนวคิดที่ตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้น เมื่อปี 2000 ภายใต้การวางแผนของนายสี จิ้นผิง หนังสือ “แลอนาคตอันยิ่งใหญ่ของภูเขาและทะเล สร้างความรุ่งโรจน์แห่งศตวรรษ -การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมกันระหว่างภูเขาและทะเลมณฑลฝูเจี้ยน” ได้รับการตีพิมพ์  หนังสือที่มี 532 หน้าเล่มนี้ได้อธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินการเพื่อการพัฒนาร่วมกันของภูเขาและทะเล

บทนำที่เขียนโดยนายสี จิ้นผิง ระบุว่า “การใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ข้อได้เปรียบของภูเขาและทะเลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และบรรลุการพัฒนาร่วมกันนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฝูเจี้ยนในการสร้างความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในศตวรรษใหม่”

นายหลี่ อี้ว์ซิง อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการมณฑลฝูเจี้ยนกล่าวว่า  “ขั้นตอนการดำเนินการที่ระบุไว้ในหนังสือเกี่ยวกับ 'แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการเร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล' แบ่งออกเป็น 3 ระยะรวมเวลา 12 ปี แต่ละขั้นตอนได้กำหนดเป้าหมายและภารกิจหลักและข้อกำหนดครอบคลุมมาก การวางแผนก็มองการณ์ไกล”


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)