ตั้งแต่ต้นปีนี้ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนและฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบเป็นรายปี

2024-05-02 15:56:39 | CMG
Share with:

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและฝรั่งเศส และเป็นปีแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-ฝรั่งเศส

การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างจีนและฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี  มีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยขึ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 ว่า ชาวฝรั่งเศส 104,000 คนได้เดินทางเข้าประเทศจีน เพิ่มขึ้น 294.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  2023 สาเหตุสำคัญของการเข้าเมืองคือ เพื่อการประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเยี่ยมญาติมิตร

ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางออกนอกประเทศมี130,000 คนเดินทางไปฝรั่งเศส   เพิ่มขึ้น 215.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023  โดยมีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวและทำธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนระบุว่า นับตั้งแต่จีนดำเนินนโยบายปลอดวีซ่าฝ่ายเดียวสำหรับชาวฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2023  จนถึงวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา   มีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของฝรั่งเศส 74,000 คนได้เข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า คิดเป็น 10% ของจำนวนชาวฝรั่งเศสที่เข้าประเทศจีนทั้งหมด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจและท่องเที่ยว คิดเป็น 79.6% ของจำนวนชาวฝรั่งเศสที่เข้าประเทศจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งหมด

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางบุคลากร ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศจีน และให้บริการด้านการเข้าและออกเมืองของชาวจีนด้วย

ขณะเดียวกันก็จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบชายแดนระดับชาติเพื่อจัดเตรียมสิ่งของที่เพียงพอ ในด่านต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการและเปิดช่องทางการตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อให้การดำเนินพิธีการศุลกากรทางด่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นและให้บริการระดับสูงอย่างเต็มที่  เปิดกว้างและมีคุณภาพสูง


Ying/LR/Cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)