“การทูตประมุข” จีนส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปอย่างมั่นคง

2024-05-07 15:32:00 | CMG
Share with:

วันที่ 5-10 พฤษภาคมนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเดินทางเยือนฝรั่งเศส เซอร์เบีย และฮังการีอย่างเป็นทางการตามคำเชิญ  “การทูตประมุข” จีนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการดำเนินการทางการทูตที่สำคัญของจีนต่อยุโรป การประชุมสามฝ่ายระหว่างผู้นำจีน ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปที่จัดขึ้นระหว่างการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปอย่างมั่นคง

จีนและยุโรปถือเป็นสองพลังหลักที่ส่งเสริมความหลากหลายขั้ว เป็นสองตลาดหลักที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์ และเป็นสองอารยธรรมหลักที่ส่งเสริมความหลากหลาย การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหภาพยุโรปส่งผลต่อทิศทางของโลกอย่างมาก

เช้าวันที่ 6 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงปารีส นายสี จิ้นผิงได้รับเชิญให้ร่วมการหารือสามฝ่ายระหว่างผู้นำจีน ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรป พร้อมกับนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดี ฝรั่งเศส และนางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าจีนมองความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และระยะยาวมาโดยตลอด และถือยุโรปเป็นทิศทางสำคัญในการดำเนินการทูตประเทศใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะของจีน และถือยุโรปเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการบรรลุความทันสมัยแบบจีน จีนหวังว่าความสัมพันธ์จีน-ฝรั่งเศส และความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปจะส่งเสริมซึ่งกันและกันและพัฒนาร่วมกัน โลกทุกวันนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลง ในฐานะสองพลังที่สำคัญ จีนและสหภาพยุโรปควรยืนหยัดความเป็นหุ้นส่วนกัน ยืนหยัดการเจรจาและความร่วมมือ ลงลึกกระชับการแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ สร้างฉันทามติเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อสร้างคุณูปการใหม่อย่างต่อเนี่องให้กับสันติภาพและการพัฒนาของโลก

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า ความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปมีพลังขับเคลื่อนภายในที่แข็งแกร่งและมีอนาคนการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ไม่ได้ตกเป็นเป้าหมาย เป็นเครื่องมือ หรือถูกควบคุมโดยฝ่ายที่สาม หวังว่าองค์กรสหภาพยุโรปจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจีนและกำหนดนโยบายเชิงบวกต่อจีน ทั้งสองฝ่ายต้องเคารพผลประโยชน์หลักและข้อห่วงใยที่สำคัญของกันและกัน ปกป้องรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปและบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนได้พัฒนาทักษะที่แท้จริงในการแข่งขันที่เปิดกว้าง และสะท้อนถึงกำลังการผลิตที่ก้าวหน้าขั้นสูง ธาตุแท้ของความร่วมมือจีน-สหภาพยุโรปคือข้อได้เปรียบที่เสริมกันและกัน อำนวยผลประโยชน์แก่กัน และได้ชัยชนะร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีพื้นที่ความร่วมมือมหาศาลในการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวและดิจิทัล ทั้งสองฝ่ายควรจัดการกับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ และร่วมกันดูแลข้อห่วงใยที่สมเหตุสมผลของทั้งสองฝ่าย

นายมาครงกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่หนักหนาสาหัส สถานการณ์ระหว่างประเทศอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือกับจีนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของยุโรป ฝรั่งเศสหวังที่จะกระชับการเจรจาและความร่วมมือกับจีน เพิ่มความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างฝรั่งเศสกับจีน ตลอดจนยุโรปกับจีน ยุโรปไม่เห็นด้วยกับ “การตัดขาดความสัมพันธ์” ยินดีต้อนรับบริษัทจีนมาดำเนินการลงทุนและความร่วมมือในยุโรป และหวังจะกระชับความร่วมมือกับจีนเพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของยุโรป ฝรั่งเศสยังหวังที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางทะเล เป็นต้น

นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนอยู่ในเกณฑ์ดี ปีหน้าจะเป็นวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสหภาพยุโรปกับจีน จีนมีสถานะและบทบาทสำคัญในกิจการระดับโลก การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับสหภาพยุโรป ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดว่าจะสามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตยูเครนได้ดีขึ้นหรือไม่ สหภาพยุโรปหวังที่จะทำงานร่วมกันกับจีนอย่างเคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ร่วมกันพิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศที่ถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของโลก สหภาพยุโรปชื่นชมความพยายามและความสำเร็จของจีนในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว เห็นด้วยกับสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของจีนในการปกป้องการพัฒนาของตนเอง และหวังจะดำเนินการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและกระชับความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำทั้งสามเห็นพ้องต้องกันว่า การประชุมไตรภาคีครั้งนี้ได้เพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน ได้สร้างฉันทามติเกี่ยวกับความร่วมมือ ได้กำหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน และยินดีที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรปอย่างมั่นคงและไม่เป็นพิษเป็นภัย


IN/LU

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)