“คำสอนของครอบครัว” ในอักษรพู่กันจีน

2024-05-12 16:37:03 | CMG
Share with:

ฉี ซิน มารดาของสี จิ้นผิง เคยเขียนพู่กันจีนคัดลอก “คติสอนใจข้าราชการจีน” ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ความว่า

“ข้าราชการไม่กลัวความน่าเกรงขามของข้าพเจ้า

แต่กลัวความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพเจ้า

ชาวบ้านไม่เลื่อมใสในความสามารถของข้าพเจ้า

แต่เลื่อมใสในความเที่ยงธรรมของข้าพเจ้า

เมื่อมีความเที่ยงธรรม ชาวบ้านก็ไม่กล้าเมินเฉย

เมื่อมีความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการก็ไม่กล้าหลอกลวง

ความเที่ยงธรรมเป็นบ่อเกิดความปราดเปรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบ่อเกิดของการมีบารมี”

งานเขียนอักษรพู่กันจีนชิ้นนี้ นอกจากมีลายมือที่สวยงาม ยังสะท้อนให้เห็นถึงหลักคำสอนแห่งวิถีครอบครัวที่ดีงาม

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1953 สี จิ้นผิงเกิดในครอบครัวการปฏิวัติที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว และการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างยิ่ง

ภายใต้คำสอนสั่งของครอบครัว สี จิ้นผิงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินและเครื่องแต่งกาย

สี จิ้นผิงมีความเคร่งครัดต่อการอบรมสมาชิกในครอบครัวของตน ดั่งเช่นบิดามารดาของเขา

สี จิ้นผิงจดจำไว้ในใจไม่เคยลืมเลือนว่า “ไม่ว่ายุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เราควรให้ความสำคัญกับการสร้างครอบครัว เน้นหนักเรื่องครอบครัว ให้ความสำคัญกับการอบรมสั่งสอนคนในครอบครัว และเน้นหนักในวิถีที่ดีงามของครอบครัว”


(YIM/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)