CMG ประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน”

2024-05-14 15:01:36 | CMG
Share with:

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไช่น่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG  ประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน” อย่างเป็นทางการ โดย “ ESG ”เป็นตัวย่อของสามคำศัพท์อังกฤษได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental)สังคม (Social)และธรรมาภิบาล (Governance) โดยทั้งสามด้านนี้เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับความยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งยังถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอีกด้วย

หลายปีมานี้เนื่องจากจีนยังคงส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนต่ำและการเปลี่ยนแปลงเชิงสีเขียวของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในจีน ทำให้บริษัทต่างชาติในจีนจำนวนมากเน้นให้คุณค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับคุณค่าทางสังคม เน้นให้ข้อเสนอคุณค่า ESG เข้ากับแนวคิดการพัฒนาใหม่ของจีน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อจีน การประกาศ “รายงานการดำเนินการ ESG ของบริษัทต่างชาติในจีน” ของ CMG ในครั้งนี้ ยังมีข้อเสนอให้บริษัทต่างชาติยกระดับการดำเนินงานด้าน  ESG ให้สูงขึ้น เพื่อผลักดันการรวมตัวของบริษัทต่างชาติให้เข้ากับสถานการณ์โดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพสูงของจีน 


(Bo/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)