กระทรวงพาณิชย์จีน : ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของจีนได้รับความนิยมกว้างขวางมาจากความพยายามของธุรกิจจีน

2024-05-18 13:54:05 | CMG
Share with:

ในงานแถลงข่าวของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สื่อข่าวระบุว่า  ขณะนี้ต่างประเทศมีคำกล่าวหาว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของจีน อาศัยเงินอุดหนุนจำนวนมากจากรัฐบาลจีน โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้ชี้ย้ำว่า การที่ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของจีนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนั้น มาจากความพยายามของผู้ประกอบการเอง ไม่ใช่จากเงินอุดหนุนของรัฐ

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า บริษัทจีนมีความโดดเด่นนั้น เนื่องมาจากความพยายามต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เมื่อ 20 กว่าปีก่อน วิสาหกิจจีนก็เริ่มดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและผลิต รวมถึงวางแผนทางอุตสาหกรรมในขอบเขตพลังงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง วิสาหกิจจีนได้บรรลุซึ่งความได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงความได้เปรียบด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ความได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และความได้เปรียบทางนิเวศวิทยาของการตลาด  ทั้งนี้ ตลาดพลังงานใหม่ของจีนมีการแข่งขันอย่างสูง ถึงจะได้คัดเลือกวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงออกมา

 นโยบายเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมของจีนมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามข้อกําหนด นโยบายเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมมีต้นกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  นโยบายเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมของจีนส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในเชิงชี้นำ เป็นไปตามกฎระเบียบของ WTO อย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักการของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีนล้วนมีสิทธิ์เข้าถึงนโยบายได้อย่างเสมอภาค ประเทศจีนไม่มีเงินอุดหนุนต้องห้ามจากข้อกําหนดของ WTO และนโยบายเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งต่อ WTO อย่างครบถ้วนและทันเวลา


(Yim/Zi)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)