ส่งเสริม“การพัฒนาเมืองให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”--เส้นทางสี จิ้นผิง (93)

2024-05-23 17:54:41 | CMG
Share with:

นายสี จิ้นผิง เข้าใจถึงความสำคัญของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองทางยุทธศาสตร์มาโดยตลอด และดำเนินการอย่างเต็มที่โดยถือว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์โดยรวม

วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1990 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง” “การพัฒนาเมืองให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ของเมืองฝูโจว   นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการบรรลุ“การพัฒนาเมืองให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พร้อมทั้งขอให้ผู้นำทุกระดับทำหน้าที่ผู้นำให้ดี ปลูกฝังแนวคิดทางเศรษฐกิจ ภาพรวม ระยะยาว และเปิดกว้างอย่างมั่นคง และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องสร้างการชี้นำ“การพัฒนาเมืองให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กำหนดแผนงาน เพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างทีมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมพลทั้งพรรคและประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินภารกิจต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในการ “พัฒนาเมืองให้เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.2000 ในการประชุมครั้งแรกของหน่วยผู้นำการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำมณฑลฝูเจี้ยน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “เมื่อต้องเผชิญความท้าทายจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก เราต้องมีวิสัยทัศน์ระดับโลกและแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างมั่นคง สร้างข้อได้เปรียบใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการจัดสรรและการประยุกต์ใช้ความรู้และทรัพยากรทางปัญญาอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มปัจจัยทางเทคโนโลยีแก่การเติบโตของเศรษฐกิและความสามารถในการแข่งขัน"

เมื่อปี 2000 ซึ่งเป็นปีที่ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” เปิดดำเนินการอย่างคึกคัก มีบทสนทนาที่สุดคลาสสิกระหว่างนายสี จิ้นผิงกับนายหวัง ชินหมิ่น

นายสี จิ้นผิง ถามนายหวัง ชินหมิ่นว่า “คุณต้องการทำอะไร?”  นายหวัง ชินหมิ่นถามกลับว่า “คุณต้องการให้ผมทำอะไร?” นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “ผมต้องการดูข้อมูลของทั้งมณฑลได้ทันทีที่คลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว”

นั่นเป็นยุคที่การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และหลายมณฑลและนครที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางจีนก็กำลังดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศเช่นกัน ในมุมมองของนายหวัง ชินหมิ่น การสร้างระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิมนั้นเพียงพิจารณาถึงเรื่องจำนวนเมกะบิตของเครือข่ายที่จะสร้างและจำนวนโทรศัพท์ที่จะติดตั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น สิ่งที่เขาคิดคือจะไปต่อให้ไกลยิ่งขึ้นได้อย่างไร? “กุญแจสำคัญของการสร้างให้เป็นระบบสารสนเทศนั้นควรถือเนื้อหาเป็นเจตนารมณ์ บรรลุการค้นพบและแบ่งปันข้อมูล เครือข่ายเป็นเพียงช่องทางผ่านเท่านั้น   นี่เปรียบเสมือนเมื่อสร้างทางด่วนเสร็จแล้วยังต้องมีรถและสินค้าบนท้องถนน  และยังต้องมีกฎจราจรด้วย การเปลี่ยนผ่านให้เป็นระบบสารสนเทศเช่นนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการดำเนินโครงการนำร่อง”

คำบรรยายภาพ : เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2000 นายสี จิ้นผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้นไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยวิศวกรรมสารสนเทศเชิงพื้นที่ของมณฑลฝูเจี้ยน (ภาพจากแฟ้มภาพ)    

เกี่ยวกับ“ฝูเจี้ยนดิจิทัล”มีโหนดสำคัญหลายประการที่มักถูกกล่าวถึง ......

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2000 “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” ได้เปิดตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในพิธีปิดการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนชุดที่ 6 ครั้งที่ 12 ได้มีการบรรจุ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล”ไว้ในโครงร่างข้อเสนอของ“แผนห้าปีฉบับที่สิบ”ที่เสนอโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑล ที่ประชุมครั้งนี้มี “มติ”ให้ “เร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งมณฑล สร้าง'ฝูเจี้ยนดิจิทัล'โดยถือการบรรลุการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบสารสนเทศของเศรษฐกิจและสังคมเป็นเป้าหมาย ถือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

 การสร้างเครือข่าย และการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเป็นเนื้อหาหลัก”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2000 นายสี จิ้นผิง เป็นประธานการประชุมนัดพิเศษระดับมณฑลเพื่อศึกษาแผนการสร้าง“ฝูเจี้ยนดิจิทัล” ที่ประชุมครั้งนี้ได้ชี้แจงแนวคิด สาระสำคัญ เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” นายสี จิ้นผิง กล่าวว่านี่เป็นมาตรการสำคัญสำหรับฝูเจี้ยนในการ“เพิ่มข้อได้เปรียบใหม่ๆ และก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น”  การสร้างสรรค์“ฝูเจี้ยนดิจิทัล”และยึดจุดสูงสุดทางยุทธศาสตร์ของระบบสารสนเทศนั้น สามารถบูรณาการสถานการณ์โดยรวมของการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนผ่านเป็นระบบสารสนเทศของมณฑลฝูเจี้ยน ขยายบทบาทจากข้อได้เปรียบของผู้มาทีหลังอย่างเต็มที่ และบรรลุการพัฒนากำลังการผลิตของสังคมแบบก้าวกระโดด

ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน ชุดที่ 9 ครั้งที่ 4ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2001 ได้มีการบรรจุเรื่อง“ฝูเจี้ยนดิจิทัล” ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งนำเสนอโดยนายสี จิ้นผิง ในโครงร่าง “แผนห้าปีฉบับที่สิบ” ของมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ได้ให้ความเห็นชอบ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล”ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์ที่สำคัญ

ทุกสิ่งกำลังขับเคลื่อนด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึง ฝูเจี้ยนต้องการตามทันคลื่นลูกที่สองระบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสิ่งล้ำยุค จึงเป็นความจริงที่ขณะนั้นบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” คืออะไร?

นายเฉิน เซี่ยงเซียน อดีตรองประธานสภาปรึกษาการเมืองมณฑลฝูเจี้ยนกล่าวว่า”แนวคิด ข้อเสนอ และมาตรการมากมายของเขาล้วนนำหน้าผู้อื่นหนึ่งก้าว เป็นการคาดการณ์ที่ยาวไกลและล้ำยุค ในช่วงที่'ฝูเจี้ยนดิจิทัล'ซึ่งเขาเป็นผู้นำหลักในการสร้างสรรค์เพิ่งถูกเสนอขึ้นนั้น พวกเรายังเข้าใจว่า 'ฝูเจี้ยนดิจิทัล'ในความเป็นจริงหมายถึงการสร้างสรรค์ระบบสารสนเทศของฝูเจี้ยน”


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)