สี จิ้นผิงจัดสัมมนาวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญ

2024-05-24 16:20:19 | CMG
Share with:

วันที่ 23 พฤษภาคม ที่เมืองจี่หนาน มณฑลซานตง ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนจัดสัมมนาวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญพร้อมกล่าวปราศรัยสำคัญ โดยเน้นว่า การพัฒนาการปฏิรูปลงลึกรอบด้านมากยิ่งขึ้น เน้นการผลักดันความทันสมัยแบบจีนให้เดินหน้าต่อไป การก่อสร้างระบบเศรษฐกิจทางการตลาดในระบบสังคมนิยมระดับสูง เน้นแสวงหาจุดสำคัญของการปฏิรูปจากสิ่งที่ประชาชนสนใจเป็นพิเศษ เช่นการมีงานทำ การเพิ่มรายได้ การศึกษา การหาหมอ ที่พัก การทำกิจการส่วนตัว การดูแลบุตร การดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินใช้มาตรการปฏิรูปที่ประชาชนมีความต้องการอย่างเร่งด่วนและมีความปรารถนาร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น ทำให้การปฏิรูปนั้นสามารถทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วม มีความสุขและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนจากวิสาหกิจและผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ให้ข้อเสนอและความคิดเห็นจากด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการปฏิรูประบบกระแสไฟฟ้าให้ลงลึกยิ่งขึ้น การลงทุนที่มีความเสี่ยง การยกระดับอุตสาหกรรมให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ระบบบริหารวิสาหกิจภาคเอกชนให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจทุนต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น การผลักดันให้ฮ่องกงเข้าร่วมสถานการณ์พัฒนาใหม่ได้ดียิ่งขึ้น การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปของประชาชนมากยิ่งขึ้น การผลักดันการพัฒนาเมืองและชนบทไปพร้อมกัน การสร้างสรรค์ระบบบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้น


Zhou/Dan/Bo

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)