กระทรวงพาณิชย์เชิญนักธุรกิจจีนลงทุนในไทย ใช้ข้อตกลง RCEP ขยายการค้าการลงุทน

2024-05-29 14:42:41 | CMG
Share with:

ปี 2568  จะครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน ที่ผ่านมาไทยและจีนมีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่ใกล้ชิด และร่วมกันพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน  กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาโดยตลอด  โดยการค้าระหว่างไทยและจีนมีมูลค่ากว่า 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3.78 ล้านล้านบาท คิดเป็น18% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย  ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  (Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP)   ที่จีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน  นอกจากนี้ ไทยและจีนยังเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ด้วย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) เชิญผู้ประกอบการ นักธุรกิจจีนกว่า 140 ราย ใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคมมาลงทุนในไทย  โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  (Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP)  ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนจีน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ไทยและจีนจะขยายโอกาส ทั้งด้านการค้า การลงทุน และกรบริการระหว่างกันผ่านความตกลง RCEP อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบที่หลากหลาย ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ขยายเครือข่ายภาคการผลิต และกระจายสินค้าในภูมิภาค เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกผ่านการใช้สิทธิพิเศษผ่านความตกลงนี้  โดยเฉพาะการตั้งฐานการผลิตในไทย ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-Curve ที่เป็นเป้าหมายในการต่อยอดอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์พัฒนาและขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเอกชนสองฝ่ายในระดับภูมิภาคและมณฑล  มีการลงนามความร่วมมือกับมณฑลต่างๆ 4 ฉบับ ได้แก่ มณฑลไห่หนาน มณฑลกานซู มณฑลเซินเจิ้นและมณฑลยูนนาน และมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือเพิ่มอีก 8 ฉบับ ได้แก่ ฝูเจี้ยน เฮยหลงเจียง ซานซี     เจ้อเจียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เหอเป่ย ซานตง และจี๋หลิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอย่างมาก  โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

สำหรับการลงทุนของจีนในไทย นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ที่มีการลงทุนในไทยมากที่สุด ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.59 แสนล้านบาท คิดเป็น 24% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เช่น การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

การเชิญนักธุรกิจจีนมาร่วมลงทุนในไทยครั้งนี้ จึงเป็นโอการสำคัญในการพัฒนาและขยายโอกาสการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและจีนที่จะช่วยขับเคลื่อนจีดีพีของไทยต่อไป


บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ที่มา/ภาพ  : กระทรวงพาณิชย์

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)