เปิดตัวเครือข่ายข้อมูลการบริหารราชการมณฑลฝูเจี้ยน--เส้นทางสี จิ้นผิง (95)

2024-05-31 08:06:20 | CMG
Share with:

ความปรารถนาของนายสี จิ้นผิง “เพียงคลิกเมาส์ก็สามารถดูข้อมูลทั้งมณฑลได้” ก็เป็นจริงขึ้นในไม่ช้า

เช้าวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2001 ในพิธีเปิด “โครงการภาษีทอง”(หมายถึงระบบข้อมูลการบริหารภาษีแบบครบวงจร)ของสำนักงานสรรพากรประจำมณฑลฝูเจี้ยน นายสี จิ้นผิง กดปุ่มเชื่อมต่อเครือข่าย ทันใดนั้นโหนดเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณกว้างที่กระจายอยู่ในหน่วยพื้นฐานของสำนักงานสรรพากรประจำมณฑลฝูเจี้ยนได้บรรลุการเชื่อมต่อกันทั้งเครือข่ายและได้เริ่มเปิดใช้งาน

นายฟาง ซินเจีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยประสานงาน“โครงการภาษีทอง”และรองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสำนักงานสรรพากรประจำมณฑลฝูเจี้ยนเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า “ที่นั่นกำลังเป็นช่วงเวลาฤดูร้อนที่อบอ้าว ห้องประชุมอยู่ที่ชั้น 15 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด สหายสี จิ้นผิง หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากบ่อยครั้ง เขายังได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิสาหกิจที่มีการชำระภาษีสองแห่งด้วยความสนใจ และรับรู้ผลประกอบการของวิสาหกิจผ่านการออกใบเสร็จรับเงินของวิสาหกิจ”

เมื่อพูดถึงพิธีเปิดนั้น นายฟาง ซินเจียใช้คำว่า “ไม่คาดคิด” ติดต่อกันสามครั้งว่า “ไม่คาดคิดว่าผู้ว่าการมณฑลจะให้ความสําคัญและมาร่วมกิจกรรมของหน่วยงานนี้ด้วยตัวเอง” “ไม่คาดคิดว่าเขาไม่เพียงแต่ตั้งใจฟังรายงานเกี่ยวกับ’โครงการภาษีทอง’เท่านั้น แต่ยังทำความเข้าใจกระบวนการดําเนินงานของวิสาหกิจอย่างละเอียดอีกด้วย” “ไม่คาดคิดว่าเขาจะสนใจมากขนาดนี้ เดิมจัดเวลาไว้เพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ในที่สุดเขาเยี่ยมชมตลอดทั้งเช้าเลย"

ในระหว่างการสัมมนา นายสี จิ้นผิง กล่าวว่าในศตวรรษที่ 21 เราได้เสนอภารกิจสําคัญประการหนึ่งอันได้แก่การสร้างสรรค์“ฝูเจี้ยนดิจิทัล” นั่นก็คือการสร้างระบบสารสนเทศของฝูเจี้ยนนั่นเอง “การใช้ระบบสารสนเทศของงานภาษีถือเป็นส่วนประกอบอันสําคัญของ 'ฝูเจี้ยนดิจิทัล'”

คำบรรยายภาพ : นายสี จิ้นผิง ซึ่งขณะนั้นเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนกำลังตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยวิศวกรรมสารสนเทศเชิงพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 (ภาพจากแฟ้มภาพ)

เดือนมีนาคม 2002 บริษัท 9 บริษัทซึ่งรวมถึงบริษัท เบียร์ชิงเต่า(ฝูโจว)จำกัดและบริษัท อิเล็กทรอนิกส์รุ่ยต๋า จำกัด ในฐานะวิสาหกิจนำร่องชุดแรกได้ประสบความสําเร็จในการยื่นและชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นอันว่าการยื่นชำระภาษีออนไลน์ได้เกิดขึ้นจริงในฝูเจี้ยน

เวลา 17.18 น. ของวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.2002 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเชิงป้ายบอกระยะทางสำหรับ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” เมื่อนายสี จิ้นผิงคลิกเมาส์เบาๆเครือข่ายข้อมูลการบริหารราชการมณฑลฝูเจี้ยนก็เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ โครงการนี้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2001 ได้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ทั้งการออกแบบ การดำเนินงาน และการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

ในฐานะโครงการหลักของ“ฝูเจี้ยนดิจิทัล” เครือข่ายข้อมูลการบริหารราชการมณฑลฝูเจี้ยนได้เชื่อมโยง 180 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อมณฑล และ 84 อำเภอใน 9 เขตและเมือง นับเป็นมณฑลแรกในจีนที่ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลการบริหารราชการให้เป็นแบบมาตรฐาน ดิจิทัล เครือข่าย และเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ก่อรูปขึ้นเป็นกลุ่มฐานข้อมูลการบริหารราชการแบบกระจายและแบ่งปันได้

ในพิธีเปิด นายสี จิ้นผิงยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ระดับรากหญ้าผ่านระบบโทรศัพท์ที่สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นกันได้ ระบบนี้ถูกนำมาใช้ไม่ถึงหนึ่งปี ทางการมณฑลและหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อมณฑลได้จัดการประชุมหน่วยงานสามระดับอันได้แก่มณฑล เมือง และอำเภอทางวิดีโอมากกว่า 10 ครั้ง  เมืองต่างๆได้จัดการประชุมหน่วยงานสองระดับอันได้แก่เมืองและอำเภอทางวิดีโอมากกว่า 30 ครั้ง การประชุมทางวิดีโอเมื่อเทียบกับวิธีการประชุมแบบเดิมซึ่งผู้ร่วมประชุมต้องมารวมตัวกันก่อนนั้นสามารถประหยัดเงินได้หลายแสนหยวน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นรากฐานและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างระบบสารสนเทศของวิสาหกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของสังคมสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครอบคลุม หากไม่มีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะไม่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ของวิสาหกิจ หากไม่มีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะไม่มีการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริง”

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายสี จิ้นผิงได้ให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมหลายประการสำหรับการสร้างระบบสารสนเทศในการบริหารราชการ เช่น “ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของระบบเครือข่ายสารสนเทศ” “ต้องเร่งบูรณาการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลภาครัฐ และยกระดับระบบสารสนเทศการบริหารราชการของรัฐบาล” และ“ต้องสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลสาธารณะของภาครัฐ  ปรับปรุงคุณภาพการบริการที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน” ฯลฯ

IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)