ใช้ความคิดวัฒนธรรมสีจิ้นผิงเป็นหลักนำสร้างอารยธรรมจีนสมัยใหม่

2024-06-03 12:40:38 | CMG
Share with:

นับแต่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ครั้งที่  18 เป็นต้นมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนยืนหยัดสร้างวัฒนธรรมการบริหารประเทศให้โดดเด่น ยืนหยัดนำทฤษฏีลัทธิมาร์กซ์มาผสานกับสภาพความเป็นจริงของจีน ผนึกเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีของจีน แล้วนำเสนอแนวคิดใหม่วิสัยทัศน์ใหม่และข้อสรุปใหม่ โดยได้สร้างเป็นแนวคิดวัฒนธรรมสีจิ้นผิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขึ้นสู่ระดับใหม่ในการสร้างกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน แสดงว่าพรรคฯได้ขึ้นสู่ระดับใหม่ด้านความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นประวัติศาสตร์และความเชื่อมั่นในตัวเองต่อวัฒนธรรมก็ ได้ส่งเสริมวิวัฒนาการของวัฒนธรรมสู่ระดับใหม่ ได้กำหนดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างอารยธรรมจีนสมัยใหม่

ภายใต้การชี้นำของความคิดวัฒนธรรมสีจิ้นผิง ด้วยการสืบสานและการสร้างสรรค์ อารยธรรมจีนสมัยใหม่กำลังก้าวสู่อนาคตที่สดใสและกว้างไกลยิ่งๆ ขึ้น


(IN/LING/CAI)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)