ผลักดันการสร้างสรรค์ “จีนดิจิทัล” -- เส้นทางสี จิ้นผิง (97)

2024-06-11 13:03:48 | CMG
Share with:

เป็นรายแรกในจีนที่สร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐอย่างเป็นเอกภาพทั้งสามระดับอันได้แก่ มณฑล เมือง และอำเภอ  เป็นรายแรกในจีนที่สร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลภาครัฐทั้งสามระดับอันได้แก่ มณฑล เมือง และอำเภอ  เป็นรายแรกในจีนที่ได้บรรลุการเชื่อมโยงเครือข่ายการประกันสุขภาพและเครือข่ายโรงพยาบาลระดับมณฑล เป็นรายแรกในจีนที่สร้างแพลตฟอร์มคลาวด์ระบบนิเวศของมณฑลฝูเจี้ยนที่มีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้หนังสือรับรองฉบับอิเล็กทรอนิกส์โดยประชาชนสามารถจัดการบริการส่วนบุคคลด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวิสาหกิจสามารถจัดการเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจด้วยรหัสเครดิตโซเชียล (Unified social credit code )   เป็นผู้นำในการสร้างแพลตฟอร์มบริการสาธารณะภาครัฐแบบครบวงจร “12345” ในทั้งมณฑล ฟังก์ชั่นของ “แอปพลิเคชันบริหารราชการมณฑลฝูเจี้ยน”ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยพื้นฐานแล้วได้บรรลุซึ่ง“ดำเนินการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ”สำหรับเรื่องที่ประชาชนใช้บริการบ่อยๆ------

ช่วงหลายปีต่อมา โครงการระบบ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล”ได้ประสบผลสำเร็จที่สร้างสรรค์หลายประการ นายเจี่ย ซีไท่ อดีตรองผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนและอดีตรองหัวหน้าหน่วยผู้นำการสร้างสรรค์ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล”กล่าวว่า  “ความสำเร็จของ 'ฝูเจี้ยนดิจิทัล' ในทุกวันนี้แยกไม่ออกจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสหายสี จิ้นผิงในปีนั้น ท่านมีความคิด มองการณ์ไกล และมีความกล้าหาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมาก”

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลฝูเจี้ยนเกิน 2 ล้านล้านหยวนในปี 2020 โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 17.6% คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 45% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งมณฑล

ความสำคัญของการสร้างสรรค์ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล” มีมากกว่านั้น

คำบรรยายภาพ : สถานที่หลักของการประชุมสุดยอดว่าด้วยการสร้างสรรค์ “จีนดิจิทัล”ครั้งแรกอันได้แก่ “ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติไห่เสียเมืองฝูโจว” และพื้นที่จัดแสดงดอกไม้ในจัตุรัส (ภาพจากสำนักข่าวซินหัว)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ.2018 การประชุมสุดยอดว่าด้วยการสร้างสรรค์ “จีนดิจิทัล”ครั้งแรกในหัวข้อ“ขับเคลื่อนความทันสมัยด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ เร่งการสร้างสรรค์‘จีนดิจิทัล’” ได้เปิดขึ้นที่เมืองฝูโจว นายสี จิ้นผิงเขียนในสารแสดงความยินดีว่า “ตอนที่ผมทำงานที่ฝูเจี้ยนในปี 2000 ได้วางแผนที่จะสร้างสรรค์'ฝูเจี้ยนดิจิทัล' หลังผ่านการศึกษาวิจัยและลงมือปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปี ฝูเจี้ยนมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการบริหารราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมอัจฉริยะ และด้านอื่น ๆ"  “การเร่งสร้างสรรค์‘จีนดิจิทัล’ก็เพื่อปรับตัวให้เข้ากับทิศทางประวัติศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาประเทศของเรา เพื่อดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างครอบคลุม และเพื่อบ่มเพาะพลังขับเคลื่อนใหม่ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ ส่งเสริมการพัฒนาใหม่ด้วยแรงผลักดันใหม่ ตลอดจนรังสรรค์ความเจริญรุ่งเรื่องใหม่ด้วยการพัฒนาใหม่”

ในวาระครบรอบ 20 ปีการดำเนินการสร้างสรรค์ “ฝูเจี้ยนดิจิทัล”ซึ่งเป็นยุทศาสตร์สำคัญ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.2020 การประชุมสุดยอดว่าด้วยการสร้างสรรค์ “จีนดิจิทัล”ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลด้วยการสร้างนวัตกรรม ชี้นำการพัฒนาคุณภาพสูงด้วยพลังปัญญา” เปิดขึ้นที่เมืองฝูโจว นายสี จิ้นผิงได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงที่ประชุมอีกครั้ง

นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในประเทศเรากำลังเร่งเร็วขึ้น การสร้างสรรค์ให้“ประเทศเข้มแข็งทางด้านเครือข่าย” “จีนดิจิทัล” และ“สังคมอัจฉริยะ”ต่างก็กำลังได้รับการขับเคลื่อนอย่างมั่นคง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศได้ขยายบทบาทสำคัญในการบูรณาการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ และใช้ประโยชน์อันสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมความทันสมัยของระบบธรรมาภิบาลแห่งชาติและขีดความสามารถด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการตอบสนองความต้องการชีวิตอันดีงามของประชาชนซึ่งนับวันเพิ่มมากขึ้น นายสี จิ้นผิงหวังว่าตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ส่งเสริมความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นในการเร่งกระบวนการสร้างสรรค์“จีนดิจิทัล”


IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)