จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์สานมิตรภาพเยาวชนจีน-สหรัฐฯ ที่กรุงปักกิ่ง

2024-06-14 15:28:17 | Chinanews
Share with:

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ตัวแทนเยาวชนจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันในกรุงปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์เพื่อมิตรภาพเยาวชนจีน-สหรัฐฯ หัวข้อ "สร้างสะพานแห่งความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงาม"

ในวันเดียวกัน เยาวชนจีนและอเมริกันได้ไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนและพระราชวังต้องห้ามกู้กง ชมมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมจีนโบราณและมรดกทางวัฒนธรรม  เที่ยวหมู่บ้านซื่อตู้เหอและหมู่บ้านเป่ยโกวในเขตหวัยโหรวชานเมืองกรุงปักกิ่ง เพื่อสัมผัสชีพจรการพัฒนาชนบทของจีน  ตอนเย็นเยาวชนอเมริกันได้เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตมิตรภาพเยาวชนจีน-สหรัฐฯในโรงละครซื่อจี้  หลังจากนี้ เยาวชนจีนและอเมริกันจะไปเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐบาลจีนและองค์กรคลังสมองอีกหลายแห่ง พบปะพูดคุยกับข้าราชการและนักวิชาการรุ่นเยาว์  อีกทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาของวิสาหกิจและเมืองของจีน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีน-สหรัฐฯ "สะพานแห่งอนาคต" มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างสะพานแห่งการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจกัน สานสายใยมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเยาวชนของจีนและสหรัฐฯ  ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯที่เป็นปกติ มั่นคงและยั่งยืน


Yim/lr/YZ

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)