จังหวัดซีหลินกัวเล่อ มองโกเลียใน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเต็มที่

2024-06-22 17:11:52 | CMG
Share with:

ตอนกลางและตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดซีหลินกัวเล่อ เขตมองโกเลียใน ประสบกับปัญหาภัยแล้งบริเวณกว้าง พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกไม่โต ทุ่งหญ้าปศุสัตว์ตามธรรมชาติในหลายพื้นที่ก็ยังไม่ปรากฏสีเขียวคืนชีวิต ส่งผลกระทบต่อการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชาวปศุสัตว์ในท้องถิ่น

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเขตประสบภัยแล้ง จังหวัดซีหลินกัวเล่อได้จัดสรรหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้กับพื้นที่ประสบปัญหาจำนวน 26,000 ตัน

ข้อมูลถึงวันที่ 19 มิ.ย. จังหวัดซีหลินกัวเล่อได้ดำเนินการทำฝนหลวงรวม 17 ครั้ง 59 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 370,900 ตารางกิโลเมตร เพิ่มปริมาณน้ำฝนประมาณ 429 ล้านตัน

การบรรเทาความเสียหายของเกษตรกรและชาวปศุสัตว์ให้น้อยลงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยามเกิดภัยแล้ง อำเภอซูหนีเท่อจั่วและอำเภอซูหนีเท่อโย่ว ซึ่งประสบภัยแล้งค่อนข้างหนักได้ช่วยชี้นำเกษตรกรและชาวปศุสัตว์จำหน่ายสัตว์เลี้ยงอย่างมีระเบียบ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงและบรรเทาแรงกดดันในการรับมือกับภัยแล้ง


Zhou/Dan/Yim

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)