จีนทดลองนโยบายฟรีวีซ่ากับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และโปแลนด์

2024-06-26 14:54:58 | CMG
Share with:

เพื่อส่งเสริมการไปมาหาสู่กันของบุคลากรจีนและต่างประเทศต่อไป จีนตัดสินใจยกเว้นวีซ่าสำหรับบุคลากรที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาใน 3 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ปี2024 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2025 สำหรับบุคลากรที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจากประเทศดังกล่าว ที่เดินทางมาประเทศจีนเพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติและเพื่อน และเดินทางผ่านแดนซึ่งไม่เกิน 15 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเว้นวีซ่ายังคงต้องดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน


Ying/kt/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-07-2567)

  • เกาะกระแสจีน (13-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)