บทวิเคราะห์ : ฟอรั่มดาวอสฤดูร้อนหารือประเด็นร้อน "โอกาสใหม่ของจีน"

2024-06-28 13:16:09 | CMG
Share with:

ฟอรั่มดาวอสฤดูร้อนที่จัดขึ้นที่เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายนที่เพิ่งสิ้นสุดลงนี้ ดึงดูดผู้คนแวดวงการเมืองและธุรกิจเข้าร่วมกว่า 1,700 คน จากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีจำนวนครั้งจัดประชุมและจำนวนแขกที่เข้าร่วมต่างสร้างสถิติใหม่ แขกที่เข้าร่วมประชุมหลายคนรู้สึกถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน และแรงดึงดูดวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ อยู่ในตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โลกอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงรอบร้อยปี ในด้านหนึ่ง ความท้าทายระดับโลก เช่น ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์และความขัดแย้งทางการค้าเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไม่เพียงพอ ในอีกด้านหนึ่ง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่และการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้พัฒนาอย่างลึกซึ้ง นําความหวังมาสู่เศรษฐกิจโลกในการเข้าสู่ช่วงการพัฒนารอบใหม่ ภายใต้บริบทดังกล่าว ฟอรั่มในหัวข้อ "แนวหน้าใหม่ของการเติบโตในอนาคต" เพื่อร่วมกันสํารวจพลังขับเคลื่อนและเส้นทางใหม่ในการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่มีเป้าหมายที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแข็งขันของผู้คนในการแสวงหาโอกาสการพัฒนาใหม่ ๆ ด้วยความสามัคคีและความร่วมมือ

ในฐานะที่เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีน กําลังมีบทบาทสําคัญในภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลก จะก้าวผ่านความยากลำบาก คว้าโอกาส และเปิดด้านใหม่สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างไรนั้น จีนได้เสนอข้อริเริ่ม 4 ประการ โดยเรียกร้องให้กระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมพื้นฐานการพัฒนาสีเขียวอย่างมาก รักษาสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของนวัตกรรม สีเขียว การเปิดกว้างและการแบ่งปัน สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันสร้างพื้นที่การพัฒนาใหม่ และยังช่วยทําลาย "การกีดกั้นบางอย่าง" ของบางประเทศ เพื่อสอดคล้องกับกฎเศรษฐกิจและแนวโน้มการพัฒนาทั่วโลก


Yim/kt/cui


  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)