อำเภออู้หยวน สถานที่ทัศนศึกษาชมธรรมชาติยอดนิยม

2024-07-06 14:08:20 | CMG
Share with:

อำเภออู้หยวน มีสมญานามว่า “หมู่บ้านสวยงามที่สุดในจีน” เป็นพื้นที่ที่มีพืชและสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองระดับชาติกว่า 120 ชนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้ง “ห้องศึกษาหลินไน่” ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในเขตนี้

ปีหลังๆนี้ การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาโดยเฉพาะเน้นประเด็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้รับความนิยมจากเด็กนักเรียนอย่างกว้างขวาง “ห้องเรียนหลินไน่” สอดคล้องกับกระแสนิยมดังกล่าว โดย “ห้องเรียนหลินไน่” ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้จำนวนมาก บริการแก่เด็กเยาวชนทั้งจีนและต่างชาติแล้วกว่า 50,000 คน เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแก่ผู้สนใจร่วม 2 ล้านคน ในที่ประชุมการศึกษาธรรมชาติจีนปี 2023 “ห้องเรียนหลินไน่” ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในฐานการศึกษาธรรมชาติระดับชาติ

นอกจากนี้ รายการท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาธรรมชาติของอำเภออู้หยวน ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นอย่างดี นักท่องเที่ยวต่างได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติไปพร้อมกับร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


Yim/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-07-2567)