การก่อสร้างพรีโหลดดิ้งของเขต C4 ของโครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่บริษัทจีนปฏิบัติการก่อสร้างผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างราบรื่น

2024-07-07 17:14:56 | CMG
Share with:

วันที่ 25 มิ.ย.2024 ด้วยการก่อสร้างพรีโหลดดิ้งที่เป็นเวลา 7 เดือน การก่อสร้างพรีโหลดดิ้งของเขต C4 ของโครงการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่บริษัท China Harbour ของจีนปฏิบัติการก่อสร้างผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างราบรื่น ความหนาแน่นของฐานใต้ดินของเขต C4 สูงกว่า 90% สอดคล้องกับกฎระเบียบแบะความต้องการทางเทคนิคของไทย นับเป็นสัญลักษณ์ที่สัดส่วนกระบวนการและคุณภาพการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวประสบผลงานเชิงขั้นตอนแล้ว

โครงการก่อสร้างเพิ่มของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินั้นคือโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของ EEC ตั้งอยู่ชานเมืองทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครฯ ติดกับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานอยู่ โครงการนี้กินเวลาก่อสร้างทั้งหมด 900 วัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2023 คาดว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างภายในวันที่ 16 ก.พ.2025


Chu/Dan/Ying

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)