ไชน่า โมบายเดินหน้า “5G+” ร่วมสร้าง new blue ocean

วันที่ 19 มีนาคมนี้ บริษัทไชน่า โมบาย จำกัด (China Mobile Communications Group Co.,Ltd) จัดประชุมแถลงผลประกอบการประจำปี 2019 ระบุว่า ทางบริษัทได้เดินหน้าโครงการ“5G+” อย่างรอบด้าน กิจการ 5G มีการเริ่มต้นที่ดี ในอนาคตทางบริษัทจะร่วมสร้าง new blue ocean ด้วย 5G

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นมา ไชน่า โมบายได้จัดทำเครือข่ายโทรคมนาคมทางอากาศ ซึ่งเป็นช่องทางพิเศษและสำคัญในการร่วมสู้ศึกโควิด-19 ทั่วโลก เพื่อเป็นการสร้างความผาสุกแก่ประชาชน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

บริษัทไชน่า โมบายได้รับใบอนุญาตประกอบการระบบ 5G เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2019

(BO/LING/CAI)

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

Not Found!(404)