ตามรอยสีจิ้นผิง - จากงานเย็บปักชนเผ่าม้งและพรมทิเบตสู่ยาสมุนไพรจีน

วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของประชาชาติจีน ตั้งแต่การประชุม “สมัชชา 18” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี 2012  เป็นต้นมา ปธน.สี จิ้นผิงมีถ้อยแถลง เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน โดยย้ำเป็นพิเศษว่า ต้องสืบสานอย่างสร้างสรรค์ตามยุคสมัย โชว์มนต์เสน่ห์ที่เป็นอมตะและลีลาสมัยใหม่ของวัฒนธรรมจีน

ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ปธน.สี จิ้นผิงเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าม้งกลางเทือกเขามณฑลกุ้ยโจว ได้ชื่นชมงานเย็บปักของชนเผ่าม้งว่า มีความประณีตและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และฝากชาวบ้านให้อนุรักษ์งานฝีมือที่ล้ำค่าของตนไว้

“ของดั้งเดิมก็เป็นแฟชั่น เป็นทั้งวัฒนธรรมและธุรกิจ เป็นทั้งการเชิดชูวัฒนธรรมประจำเผ่า เป็นการขจัดความยากจนและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ในพื้นที่ชนบท”

ล่าสุด     เมื่อไม่กี่วันก่อน ปธน.สี จิ้นผิงก็ไปตรวจเยี่ยมมณฑลชิงไห่ “บ้านเกิดของพรมทิเบต” ได้เยี่ยมเยียนบริษัทผลิตพรมทิเบตที่ยึดแนวคิดรักษาศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น สีจิ้นผิงระบุว่า ธุรกิจพรมทิเบตเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพของมณฑลชิ่งไห่ มีบทบาทในการขจัดความยากจน การสร้างรายได้ การสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ในพื้นที่ชนบท และการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชนเผ่าต่างๆ

สำหรับยาสมุนไพรจีนที่มีประวัติยาวนานและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประชาชาติจีนนั้น ปธน.สี จิ้นผิงก็ได้กล่าวถึงความสำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนจีนเช่นกัน โดยย้ำว่าควรสืบสานส่วนที่เป็นหัวกะทิ ยึดหลักที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ให้ก้าวสู่โลก อนึ่ง นับแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ยาแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิมมีบทบาทสำคัญชนิดมองข้ามไม่ได้ในการรับมือกับโควิด-19

การสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของจีน เป็นเรื่องใหญ่ที่นายสี จิ้นผิงตระหนักถึงอยู่เสมอ เขากล่าวว่า “จีนมีอานุภาพอันเกรียงไกร ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอารยธรรมกว้างขวาง วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนที่สร้างสรรค์และสานต่อในห้วงประวัติศาสตร์หลายพันปี เป็นรากเหง้าและจิตวิญญาณของจีน”

(YIM/LING/ZI)

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

Not Found!(404)