ปธน.จีนให้โอวาทนักเรียน “พัฒนาอย่างรอบด้าน เติบโตเป็นเสาใหญ่ค้ำจุนบ้านเมือง”

วันที่ 14 กันยายน  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสุยเต๋อ  เมืองอี๋ว์หลิน  มณฑลส่านซี  ได้คุยทักทายอย่างเป็นกันเองพร้อมกำชับว่า  การสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีนจำต้องอาศัยจิตวิญญาณที่มีอารยธรรมระดับสูงของปวงประชาทั้งหลาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานทางการศึกษาและคุณธรรมที่ดี  ต้องปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาให้สมเหตุสมผลยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี 2049 ซึ่งตรงกับปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี  คุณธรรม  ภูมิปัญญา  สุขภาพ  สุนทรียภาพ  และการลงแรง เป็นข้อสรุป 5 ประการที่ได้มาจากภาคปฏิบัติในช่วง 70 ปีหลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น  และเป็นผลการศึกษาค้นคว้าตลอด 5,000 ปีแห่งวิวัฒนาการของประชาชาติจีน  ต้องพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรรอบด้านที่แท้จริง  ค่อยเป็นค่อยไปทีละก้าว  ขอให้ทุกคนเติบใหญ่เป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่สังคม  ร่วมกันเป็นเสาค้ำจุนบ้านเมืองในที่สุด

วันเดียวกัน  ปธน.สียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานเก่าของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนภูมิภาคสาขาสุยเต๋อ  หอแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอำเภอสุยเต๋อ  และหมู่บ้านห่าวเจียเฉียว  ตำบลจางเจียเปียนตามลำดับ   (Yim/Zhou)

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

Not Found!(404)